Grantové agentury ČR

Grantová agentura ČR (GA ČR)

GA ČR open access u výstupů z projektů mandatorně nevyžaduje, nicméně dle zadávací dokumentace tuto formu publikování považuje za vhodnou, umožňují-li to zvyklosti v daném oboru, charakter výsledků a podmínky řešení projektu. Případně mohou být publikační výstupy předány do otevřených digitálních archivů, a to v souladu s licenčními podmínkami vydavatele.

Technologická agentura ČR (TA ČR)

Program KAPPA (Program CZ RESEARCH Fondy EHP a Norska 2014-2021) 


Program KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve svých podmínkách vyžaduje, aby příjemci zajistili otevřený přístup ke všem výsledkům projektu typu “J” – “recenzovaný odborný článek” a ke všem podpůrným datům souvisejícím s takovými publikacemi. Pro otevřená data a jejich sdílení by měl platit přístup “as open as possible, as closed as necessary”, tedy co nejotevřenější, ale s ohledem na zájmy příjemce, a také by měla být spravována v souladu s principy FAIR. Příjemci jsou povinni do 6 měsíců od zahájení řešení projektu předložit Data Management Plan (DMP, plán správy dat) obsahující popis, jaká data budou vytvořena, zpracována a/nebo sbírána. 


Podrobné informace o podmínkách a návod, jak tyto podmínky splnit naleznete na stránkách TA ČR

Agentura pro zdravotnický výzkum (AZV ČR)

Ačkoliv AZV ČR open access u výstupů z financovaných projektů mandatorně nevyžaduje, open access může navýšit intenzitu základní podpory, pokud “jsou výsledky projektu veřejně šířeny prostřednictvím konferencí, publikací, zdrojů s otevřeným přístupem nebo prostřednictvím volného softwaru nebo softwaru s otevřeným zdrojovým kódem”.


Více informací naleznete v zadávací dokumentaci.
Poslední změna: 1. červenec 2021 12:05 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám