Repozitář publikační činnosti

K čemu slouží a kde ho najdete?


Repozitář publikační činnosti UK slouží ke zpřístupnění plných textů výsledků vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově. Jeho vznik je zakotven v opatření rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.


Pro koho je určen?


Uložení a zpřístupnění výsledku (autoarchivace) v Repozitáři publikační činnosti UK je pro zaměstnance i studenty UK dobrovolné. Zpřístupnění plných textů výsledků výzkumu však může být jednou z podmínek k uznání financování výzkumných projektů. Výsledky svých výzkumů tedy mohou do repozitáře vkládat všichni zaměstnanci a studenti UK, kteří chtějí či potřebují publikovat v režimu open access.


Zpřístupnit zde můžete ještě nevydané verze plných textů Vašich výsledků, ale i vydavatelem již publikované výsledky v režimu Open access (tzv. zlatá cesta). Mnoho vydavatelů umožňuje publikaci autoarchivovat v institucionálních repozitářích i pokud publikace není zveřejněna v režimu open access (tzv. zelená cesta open access). Podrobnější info o těchto způsobech publikování naleznete na webových stránkách Centra pro podporu Open Science.  


Jak zpřístupnit výsledky v repozitáři?


Zpřístupnění plného textu výsledku výzkumu v repozitáři probíhá prostřednictvím modulu OBD IS Věda. Po nahrání plného textu do záznamu výsledku v modulu OBD proběhne kontrola údajů koordinátorem open access (kontakty na koordinátory open access na jednotlivých fakultách a součástech naleznete na webových stránkách Centra pro podporu Open Science) a pokud je vše v pořádku, výsledek je přenesen do repozitáře.


Výsledek do modulu OBD vkládá autor výsledku nebo osoba jednající v zastoupení autora, např. fakultní správce evidence výsledků, dle zavedených postupů a zvyklostí na každé z fakult a součástí. Pro zpřístupnění výsledku v repozitáři je zapotřebí dodržet licenční podmínky vydavatele (v případě již vydaného výsledku) a zároveň zajistit souhlas všech spoluautorů se zveřejněním ( Vzor formuláře pro udělení souhlasu ).  


Pokud byl výsledek s více autory již publikován v režimu open access a podléhá veřejné licenci, která umožňuje šíření díla (např. kterékoliv Creative Commons licenci), není nutné souhlasy spoluautorů s autoarchivací plného textu výsledku zajišťovat. Souhlasy není nutné zajišťovat ani tehdy, pokud jsou spoluautoři výsledku v zaměstnaneckém či obdobném (dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce) poměru s UK a výsledek vznikl jako zaměstnanecké dílo, ke kterému vykonává majetková autorská práva UK.Souhrnné informace s krátkým návodem na uložení a zpřístupnění výsledků naleznete na webových stránkách repozitáře


Centrum pro podporu Open Science na UK pro Vás připravilo metodické materiály, které Vám pomohou do repozitáře uložit a zpřístupnit v něm plné texty Vašich výsledků. 
Instruktážní videa
V rámci metodické podpory, Centrum pro podporu open science uspořádalo školení pro autory. Z tohoto školení je záznam, dostupný zde a během školení použita tato prezentace.


Jste koordinátorem open access?


Centrum pro podporu Open Science pro Vás připravilo metodiku kontroly výsledků a přiložených plných textů před jejich uložením a zpřístupněním v repozitáři. Aktuální verze metodiky je vždy dostupná na níže uvedené URL adrese. 


Poslední změna: 19. prosinec 2023 13:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám