• Open access

Open access

Open access (OA, česky otevřený přístup) je publikačním modelem, který se snaží docílit okamžitého, bezplatného, trvalého a svobodného online přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu.

Charakteristiky open access

 • okamžitý = přístup k výsledkům má být zajištěn nejpozději ve chvíli, kdy je publikovaný (případně i před publikací – např. v preprintovém repozitáři), jde o přístup bez časového embarga

 • bezplatný = přístup k výsledkům má být dostupný zdarma pro koncové uživatele

 • trvalý = přístup má být zajištěn dlouhodobě – výsledky musí být archivovány

 • svobodný = výsledky nemají být dostupné pouze ke čtení, ale měly by být opatřeny takovou veřejnou licencí, která umožní jejich opětovné využití (např. licence Creative Commons)

Existují dva základní modely open access – zelená a zlatá cesta.

Zelená cesta

Zelená cesta (green open access) je nadstavbou k tradičnímu způsobu publikování prostřednictvím vědeckých časopisů. Autor dál publikuje své články v časopisech s přístupem založeným na předplatném nebo v otevřených časopisech, ale zároveň plné texty ukládá a zpřístupňuje v otevřeném digitálním repozitáři (tzv. je autoarchivuje).


Rozlišujeme tyto základní typy otevřených repozitářů:

 • institucionální = repozitář určité organizace, který zpravidla umožňuje ukládat a zpřístupňovat výsledky pouze členům dané organizace

  příklad: Repozitář Univerzity Karlovy (více informací lze nalézt v samostatné sekci)

 • oborový = repozitář zaměřený na určitý obor nebo oblast, zpravidla umožňuje ukládat a zpřístupňovat výsledky buď členům dané oborové komunity nebo příslušné sdružující organizace

  příklad: arXiv.org nebo Pubmed Central

 • multioborový = repozitář bez omezení oborem či příslušností k určité organizaci

  příklad: Zenodo

Pro nalezení vhodného repozitáře ke zveřejnění svého článku nebo k vyhledání oborové literatury mohou uživatelé využít databázi otevřených repozitářů OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories).


Otevřený přístup k publikaci v případě zelené cesty tedy zajišťuje sám autor, nicméně podmínky autoarchoivace (zda vůbec může autor článek zpřístupnit, jakou verzi a za jakých podmínek) jsou limitovány tím, co stanoví licenční smlouva (u zahraničních vydavatelů často nazvána License Agreement nebo Copyright Transfer Agreement) či obecné licenční podmínky vydavatele.


Rozhodli jste se publikovat zelenou cestou? Podívejte se na jednotlivé kroky.

Zlatá cesta

Zlatá cesta otevřeného přístupu (gold open access) je založena na publikování v recenzovaných otevřených vědeckých časopisech. V případě této cesty je otevřený přístup k publikaci zajištěn vydavatelem.


Rozlišujeme 3 základní typy otevřených časopisů:

Časopisy dostupné zdarma po uplynutí embarga (časové prodlevy) nejsou považovány za otevřené (open access) – nesplňují podmínku okamžitého přístupu.


Na myšlence placených otevřených časopisů začali parazitovat nepoctiví vydavatelé a časopisy, souhrnně nazývaní predátoři.


Pro nalezení vhodného otevřeného časopisu ke zveřejnění svého článku nebo k vyhledání oborové literatury mohou uživatelé využít databázi otevřených časopisů DOAJ (Directory of Open Access Journals).


Rozhodli jste se publikovat zlatou cestou? Projděte si jednotlivé kroky. Autoři z Univerzity Karlovy mohou zároveň využít slev na publikování u vybraných vydavatelů.

Užitečné zdroje

Informační materiály UK

Informační leták k OA (2018) – náhled (A4, PDF), toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-SA 4.0)


Knihy

DĚDIČOVÁ, Petra, Pavla RYGELOVÁ, Jiří MAREK, et al., DĚDIČOVÁ, Petra, Pavla RYGELOVÁ, Jiří MAREK a Jan SKŮPA, ed. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě [online]. Nakladatelství VUTIUM, 2016 [cit. 2018-07-18]. DOI: 10.13164/book.oa. ISBN 978-80-214-5359-3 (PDF). Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61751


SUBER, Peter. Open access. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2012. MIT Press essential knowledge series. ISBN 978-0-262-51763-8. Dostupné také z: https://mitpress.mit.edu/books/open-access


Webové stránky

Open access v České republice www.openaccess.cz


Poslední změna: 23. únor 2024 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám