• O nás

O nás

Centrum pro podporu open science (CpOS) vzniklo 1. ledna 2020 jako nové oddělení pod Ústřední knihovnou UK.


Jak naše centrum funguje?
Hlavní činnosti pracoviště

  • Poskytuje centrální metodickou podporu v oblasti open access a správy výzkumných dat na Univerzitě Karlově

  • Vede síť fakultních koordinátorů open access na Univerzitě Karlově

  • Koordinuje monitoring open access poplatků na Univerzitě Karlově

  • Ve spolupráci s ÚVT zabezpečuje provoz a rozvíjí Digitální repozitář UK a Repozitář publikační činnosti UK.

  • Ve spolupráci s dalšími součástmi Univerzity Karlovy se podílí na činnostech pracovní skupiny k podpoře správy výzkumných dat na UK

  • Analyzuje současný stav workflow práce s výzkumnými daty na Univerzitě Karlově

  • Organizuje vzdělávací a propagační aktivity související s open science na Univerzitě Karlově

  • Ve spolupráci s dalšími součástmi Univerzity Karlovy definuje a rozvíjí strategické cíle open science na UK

  • Reprezentuje Univerzitu Karlovu v pracovních skupinách a iniciativách k rozvoji open science na národní a mezinárodní úrovni

  • Sleduje aktuální trendy v oblastech open science na mezinárodní úrovni


Centrum dále plní úkoly související zejména s projektem Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II a Akčním plánem pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020.


Poslední změna: 20. červenec 2023 13:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám