Grantová agentura ČR (GA ČR)

! V zadávací dokumentaci pro rok 2025 se nově objevují podmínky týkající se open science !


Doplňující informace o otevřené vědě v projektech GA ČR naleznete v příručce Otevřená věda na GA ČR


Open access

Grantová agentura ČR open access u výstupů z projektů mandatorně nevyžaduje, nicméně tuto formu publikování považuje za vhodnou, umožňují-li to zvyklosti v daném oboru, charakter výsledků a podmínky řešení projektu. Publikační výstupy mohou být zpřístupněny prostřednictvím otevřených digitálních archivů (repozitáře), a to v souladu s licenčními podmínkami vydavatele (zelená cesta OA). Autoři Univerzity Karlovy mohou k tomuto účelu využít Repozitář publikační činnosti UK.


Náklady spojené se zveřejňováním výsledků formou open access (APC poplatky) jsou uznatelnými náklady, a to jak v případě plně otevřených, tak hybridních časopisů.


Výzkumná data

Návrh projektu musí nyní obsahovat stručný popis výzkumných dat, která budou v průběhu řešení projektu využita, shromažďována nebo vytvářena a způsobů nakládání s nimi. Dále pak musí obsahovat informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat v souladu se zásadou, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech.


Příjemci podpory mají povinnost vytvořit plán pro správu výzkumných dat (Data management plan; DMP) a předložit jej nejpozději k datu doručení první dílčí zprávy. Dále pak předkládají aktualizovaný plán pravidelně jako součást dílčí a závěrečné zprávy. Plán správy výzkumných dat musí obsahovat minimálně informace o tom:


  • jaká výzkumná data bude příjemce v rámci projektu vytvářet, zpracovávat nebo sbírat 

  • jaké metody a zásady jejich správy použije 

  • zda a jakým způsobem se budou data sdílet, publikovat nebo uveřejňovat, případně odůvodnění, proč nemohou být výzkumná data šířena a zveřejňována 

  • jakým způsobem se budou data ukládat během řešení projektu a uchovávat po skončení projektu. 


GA ČR doporučuje zřídit v rámci projektu pozici odborníka na správu dat (data stewarda) nebo obdobnou odbornou pozici, která se bude zabývat tvorbou, koordinací a správou výzkumných dat, přičemž náklady na tuto pozici jsou způsobilým nákladem projektu. Náklady na správu výzkumných dat a vytvoření Data Management Planu (DMP) patří mezi uznatelné náklady


POZOR! Příjemce je povinen předložit Plán správy dat společně s první dílčí zprávou a dále aktualizovanou verzi Plánu předkládat jako součást dílčí a závěrečné zprávy! Poslední změna: 2. březen 2024 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám