Grantová agentura ČR (GA ČR)

Grantová agentura ČR open access u výstupů z projektů mandatorně nevyžaduje, nicméně dle zadávací dokumentace tuto formu publikování považuje za vhodnou, umožňují-li to zvyklosti v daném oboru, charakter výsledků a podmínky řešení projektu. Případně mohou být publikační výstupy předány do otevřených digitálních archivů, a to v souladu s licenčními podmínkami vydavatele (zelená cesta OA). Náklady spojené se zveřejňováním výsledků formou open access (APC poplatky) jsou uznatelnými náklady a to jak v případě plně otevřených tak hybridních časopisů. 


V souvislosti s chystanou implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru do českého práva se pak v zadávací dokumentaci pro rok 2023 objevují podmínky týkající se nakládání s daty. 


Návrhu projektu musí nově obsahovat stručný popis dat, která v rámci projektu vzniknou a způsobů nakládání s nimi. Zadávací dokumentace dále uvádí, že náklady na správu výzkumných dat a vytvoření Data Management Plan (DMP) patří mezi způsobilé náklady. 
Poslední změna: 15. únor 2023 10:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám