Národní plán obnovy: Program EXCELES

Program EXCELES v rámci Národního plánu obnovy klade na otevřenou vědu důraz. 


Zadávací dokumentace v Sekci 4. Předmět podpory explicitně uvádí, že  


Nezbytnou součástí projektu musí být identifikace aplikačního potenciálu očekávaných znalostí a plán ochrany duševního vlastnictví a práv k výsledkům, identifikace možností uplatnění „open access“ režimu při zveřejňování výsledků a sdílení ověřených vědeckých dat v maximálně možném rozsahu tam, kde je to při dodržování všech platných předpisů na ochranu osobních údajů, citlivých dat a duševního vlastnictví možné. 


Příjemci podpory by tedy měli sdílet výsledky (jak publikace, tak výzkumná data) v souladu se známým pravidlem “as open as possible, as closed as necessary” - co nejotevřenější, uzavřená dle potřeby. 


Žadatelé o podporu musí již do návrhu projektu uvést plán ochrany duševního vlastnictví a práv k výsledkům a identifikovat možnosti uplatnění „open access“ režimu při zveřejňování výsledků, sdílení ověřených vědeckých dat a dodržování FAIR principů. Tento plán a možnosti uplatnění “open access” jsou pak předmětem hodnocení při výběru projektů. 


 

V návaznosti na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019, o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru pak bude příjemce předkládat poskytovateli v každé průběžné a závěrečné zprávě o řešení projektu svůj plán sdílení vědeckých dat získaných v projektu („data management plan“). Data management plan by měl obsahovat zejména způsob nakládání se získanými vědeckými daty, včetně kategorií a způsobu poskytování otevřených dat dalším zájemcům, způsob ochrany výsledků a plán jejich dalšího sdílení a využívání. Výdaje na diseminaci výsledků v režimu otevřeného přístupu a na sdílení a ochranu vědeckých informací a dat získaných v projektu patří mezi způsobilé náklady. 
Poslední změna: 13. květen 2022 10:39 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám