• Kontakt

Kontakt

Centrum pro podporu open science

Pokud nás telefonicky nezastihnete, neváhejte nám napsat email.


E-mail: openscience@cuni.cz

Výzkumná data

researchdata@cuni.cz

+420 224 491 172


Mgr. Dagmar Hanzlíková

Manažerka datové politiky, vedoucí Centra pro podporu open science

E-mail: researchdata@cuni.cz

Telefon: +420 224 491 172


Mgr. Matyáš Hiřman

Metodik správy výzkumných dat

E-mail: researchdata@cuni.cz

Telefon: +420 224 491 511


Ing. Milan Janíček

E-mail: researchdata@cuni.cz

Telefon: +420 224 491 172


Mgr. Lucie Hošková

E-mail: researchdata@cuni.cz

Telefon: +420 224 491 839


Open access

openaccess@cuni.cz

+420 224 491 341


Mgr. Žaneta Procházková

Univerzitní koordinátorka open access, zástupkyně vedoucí Centra pro podporu open science

E-mail: openaccess@cuni.cz

Telefon: +420 771 136 359


Mgr. Lenka Lukešová

Univerzitní specialistka open access

E-mail: openaccess@cuni.cz

Telefon: +420 224 491 341


Fakultní koordinátoři

Vedle centrální podpory existuje na Univerzitě Karlově síť fakultních pracovníků (tzv. koordinátorů open access), kteří pomáhájí s propagací otevřené praxe na své součásti a řeší zejména oborově specifické dotazy.


Součást

Pracoviště

Kontakt

1. LF

Ústav vědeckých informací

www / kontakt

2. LF

Ústav vědeckých informací

kontakt

3. LF

Středisko vědeckých informací

www / kontakt

CERGE

Knihovna

COŽP

Knihovna

kontakt

CTS

Knihovna

www / kontakt

ETF

Knihovna

kontakt

FaF

Středisko vědeckých a knihovnických informací

www / kontakt

FF

Středisko vědeckých informací

www / kontakt

FHS

Knihovna

www / kontakt

FSV

Centrum vědeckých informací

www / kontakt

FTVS

Ústřední tělovýchovná knihovna

kontakt

HTF

Odd. vědy, doktorského studia a zahr. styků

www / kontakt

KTF

Knihovna

www / kontakt

LF HK

Lékařská knihovna

www / kontakt

LF Plzeň

Středisko vědeckých informací

www / kontakt

MFF

Knihovna

www

PedF

Knihovna

www / kontakt

PF

Odd. vědy

www / kontakt

PřF

Odd. podpory vědy

www / kontakt


Aktualizováno 11.1. 2023


Aktuální přehled fakultních koordinátorů open access je k dispozici také v systému WhoIs - osoby je možné zobrazit po rozkliknutí možnosti "Pokročilé vyhledávání" pomocí filtru Funkce (vyberte "Koordinátor open access").

Právní otázky

Pro dotazy týkající se právní problematiky v souvislosti s open access a open data (např. výběr vhodné licence při publikování článku, interpretace licenčních smluv, problematika využití dat třetích stran při správě dat atd.) se obracejte na právníky.


Mgr. Anna Horecká

Právnička se specializací na autorskoprávní problematiku v souvislosti s open science

E-mail: openlaw@cuni.cz

Telefon: +420 771 138 099


Mgr. Matěj Uchytil

Právník se specializací na autorské a databázové právo

E-mail: openlaw@cuni.cz

Telefon: +420 224 491 104Máte-li právní otázky týkající se komercializace či patentování, obraťte se na Centrum pro přenos poznatků a technologií.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pro otázky týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s open science (např. při sdílení výzkumných dat apod.) se obracejte na univerzitního pověřence pro ochranu osobních údajů.


Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy

E-mail: gdpr@cuni.cz

Telefon: +420 771 232  578 

Technická (ICT) podpora

Pro dotazy k technickým aspektům open science (např. k ukládání a archivaci výzkumných dat, zpracování velkých dat apod.) můžete využít níže uvedený obecný e-mail ICT podpory.


E-mail: openict@cuni.cz


Pro dotazy k práci s institucionálním repozitářem UK se obracejte na podporu open access (viz výše).

Etické otázky

Pro etické otázky související s open science (open access, výzkumná data aj.) se můžete obrátit přímo na fakultní komisi pro etiku ve výzkumu.


Součást

Název komise

Kontakt

UK

Komise pro etiku ve výzkumu

www

1. LF

Etická komise VFN

kontakt / www

Komise pro práci s pokusnými zvířaty

www

2. LF

Etická komise

kontakt / www

3. LF

Komise pro posuzování výzkumných projektů

www

Komise pro ochranu pokusných zvířat

www

CERGE

COŽP

CTS

ETF

FaF

Komise pro etiku ve výzkumu

www

FF

Komise pro etiku ve výzkumu

kontak / www

FHS

Komise pro etiku ve výzkumu

www

FSV

Komise pro etiku ve výzkumu

www

FTVS

Etická komise

kontakt / www

HTF

Komise pro etiku ve výzkumu

www

KTF

Komise pro etiku ve výzkumu

www

LF HK

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

www

LF Plzeň

Společná etická komise LFP UK a FN Plzeň

www

MFF

Komise pro etiku ve výzkumu

www

PedF

Komise pro etiku ve výzkumu

kontakt / www

PF

Komise pro vědu a výzkum

www

PřF

Etická komise pro práci s lidmi

www

Odborná etická komise

www


Poslední změna: 15. duben 2024 13:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám