Projekty

Centrum pro podporu open science (resp. Ústřední knihovna UK) je spoluřešitelem projektů podpořených z fondů Evropské unie.

Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Univerzity Karlovy / Rozvoj kapacit VaV UK (RKV II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222

Zapojení: Centrum v rámci projektu realizuje aktivitu č. 7 - Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím.

Bližší informace jsou dostupné na stránkách projektu.Národní repozitářová platforma pro výzkumná data (NRP)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_014/0008787

Zapojení: V rámci tohoto projektu je centrum zapojeno do realizace klíčové aktivity 7 Školení a osvěta v oblasti funkcionalit a služeb NRP.

Bližší informace jsou dostupné na stránkách projektu.


logo EU se slovy Spolufinancováno Evropskou uníi a logo MŠMT


Projekty 4EU+ a TRAIN 4EU+

Centrum je zapojeno do open science aktivit v probíhajících projektech 4EU+ (Task 4.2: "Open Science and society") a TRAIN 4EU+ (Work Package 5: "Mainstreaming Open Science")


Tyto projekty probíhájí v rámci zapojení Univerzity Karlovy do evropské univerzitní aliance 4EU+, jejímiž členy jsou:


  • Univerzita Karlova (Praha, Česká republika)

  • Universität Heidelberg (Heidelberg, Německo)

  • Sorbonne Université (Paříž, Francie)

  • Københavns Universitet (Kodaň, Dánsko)

  • Università degli Studi di Milano (Milán, Itálie)

  • Uniwersytet Warszawski (Varšava, Polsko)


4EU+ Alliance Logo


Pracovní skupina pro správu vědeckých dat (WG-RDM.cz)

V rámci spolupráce s ostatními českými institucemi zabývajícími se tématem správy vědeckých dat jsme se aktivně zapojili do aktivit Pracovní skupiny pro správu vědeckých dat WG-RDM.cz. Ta si klade za cíl nastavit prostředí na tak, aby odpovídalo FAIR principům a bylo kompatibilní s požadavky kladenými zejména iniciativou EOSC (European Open Science Cloud). Aktuální aktivity skupiny lze nalézt na jejích stránkách.


WG-RDM.cz logo


Poslední změna: 19. červen 2024 15:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám