Datový dotazník

V průběhu léta 2021 (od 8. 6. 2021 do 18. 7. 2021) proběhlo z pověření kolegia rektora UK dotazníkové šetření Analýza správy a ukládání výzkumných dat na Univerzitě Karlově, jehož cílem bylo zjistit aktuální praxi a potřeby vědců v oblasti správy výzkumných dat na Univerzitě Karlově.


Výsledky tohoto šetření byly zpracovány a publikovány v rámci Studie užití výzkumných dat na UK, která je společně s podkladovými daty zveřejněna v repozitáři Zenodo. Kromě výsledků dotazníku obsahuje studie také shrnutí praxe na zahraničních univerzitách, které mohou být inspirací pro datová řešení na UK.


Vzhledem k důležitosti tématu a pokračujícím zájmu o vyplnění ze strany akademické veřejnosti jsme se rozhodli otevřít průběžnou verzi dotazníku.



Odpovědi z této verze dotazníku nebudou součástí analýzy z původního dotazníku. Pomohou nám však průběžně sbírat názory na tuto významnou problematiku.


Pokud byste nám chtěli cokoliv sdělit nad rámec tohoto dotazníku, kontaktujte nás prosím na .


Za zpětnou vazbu poskytnutou prostřednictvím dotazníků všem minulým i budoucím respondentům srdečně děkujeme!


Poslední změna: 28. leden 2022 15:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám