FAIR data

Chcete-li zvýšit opětovnou využitelnost svých výzkumných dat, měli byste zajistit, aby vaše data byla tzv. FAIR. V roce 2016 byl v časopise Scientific Data publikován článek The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, jehož cílem je optimalizovat sdílení a opětovné využívání dat nejen lidmi, ale také počítači. Principy FAIR popisují, jak by data měla být zpracována, aby byla lépe nalezitelná (Findable), dostupná (Accessible), interoperabilní (Interoperable) a opětovně využitelná (Reusable), a jsou podporovány některými významnými poskytovateli financí, například Evropskou Komisí. Autoři v článku formulovali 15 principů FAIR dat, jejichž plné znění naleznete níže.


Otevřená a/nebo FAIR data?

Často panuje představa, že FAIR data musí být otevřená – to však nemusí být nutně pravda.


Pojmem otevřená data se označují taková data, která jsou volně dostupná online, lze je opakovaně využívat, kombinovat s jinými datovými sadami a dále je redistribuovat. Otevřená data by měla být spravována podle principů FAIR, aby jim potenciální uživatelé snadno porozuměli, ale i data, která nejsou spravovaná, jsou považována za otevřená, pokud přístup k nim není omezen.


FAIR data jsou taková data, která jsou spravována v souladu s principy FAIR, tedy jsou nalezitelná (Findable), dostupná (Accessible), interoperabilní (Interoperable) a opětovně využitelná (Reusable). FAIR data mohou, ale nemusí být zároveň otevřená – omezení přístupu k datům může být za určitých podmínek v souladu s principy FAIR.


V ideálním případě by data měla být otevřená a zároveň naplňovat principy FAIR.


15 principů FAIR

1. Nalezitelnost (to be Findable)

Chcete-li, aby vaše data byla opětovně využitelná, pak je třeba zajistit, že je jak lidé, tak stroje budou moci najít. Pro tento účel jsou klíčová strojově čitelná metadata

F1.

(meta)datům je přiřazen jedinečný a perzistentní identifikátor (např. DOI) 

F2.

data jsou popsána dostatečnými metadaty 

F3.

(meta)data jsou registrována nebo indexována ve prohledávatelných zdrojích  

F4.

metadata specifikují identifikátor

2. Dostupnost (to be Accessible)

K datům by měl být zajištěn otevřený přístup, ideálně prostřednictvím repozitáře. Pokud je k datům přístup omezený, pak by měla být volně přístupná alespoň metadata. 

A1.

(meta)data lze získat pomocí jejich identifikátorů při využití standardních komunikačních protokolů 

A1.1

protokol je otevřený, zdarma k dispozici a univerzálně použitelný

A1.2

protokol umožňuje v případě potřeby autentizaci a autorizaci 

A2.

metadata jsou dostupná i v případě, že data samotná již nejsou k dispozici

3. Interoperabilita (to be Interoperable)

Chcete-li, aby bylo možné vaše data integrovat s jinými datasety, pak je vhodné použít standardizované výrazy k popisu dat. 

I1.

(meta)data používají pro reprezentaci znalostí formální, dostupný, sdílený a široce aplikovatelný jazyk

I2.

(meta)data používají slovníky, které se řídí zásadami FAIR

I3.

(meta)data obsahují reference na další (meta)data

4. Opětovná využitelnost (to be Reusable)

Hlavním cílem FAIR principů je zvýšit znovuvyužitelnost vědeckých dat.  K dosažení tohoto cíle je důležité, aby byla data dostatečně popsaná a sdílená pod co nejméně restriktivní licencí, aby uživatelé dat věděli, jak data vznikla, co popisují a jak s nimi mohou nakládat. 

R1.

meta(data) mají množství přesných a relevantních atributů

R1.1

(meta)data jsou zveřejněna s jasnou a dostupnou licencí 

R1.2

(meta)data jsou spojena se svým původem

R1.3

(meta)data splňují standardy vědecké komunity pro daný obor

Užitečné zdroje

Hanzlíková, Dagmar. Jak FAIR jsou vaše výzkumná data? Zenodo. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3739188


Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Aalbersberg et al. 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3. 160018. DOI: https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18


Stránky iniciativy GO FAIR


OpenAIRE Guide for Researchers: How to make your data FAIR


OpenAIRE Personal data and the Open Research Data Pilot factsheet


ANDS, Nectar, RDS: FAIR self-assessment tool

Poslední změna: 17. říjen 2022 13:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám