Nástroje a služby

Open access

Zelená cesta open access

OpenDOAR

Databáze otevřených repozitářů je užitečným nástrojem při hledání vhodného repozitáře pro autoarchivaci.


SHERPA/RoMEO

Databáze politik vědeckých vydavatelství ve vztahu k autoarchivaci publikací (zelená cesta open access). Databáze má referenční charakter, před zveřejněním díla v repozitáři je vždy nutné licenční podmínky ověřit ve smlouvě, případně na stránkách vydavatele.


Zenodo

Multioborový tzv. sirotčí repozitář Evropské komise jak pro publikační činnost, tak data, reporty a další digitální výstupy vztahující se k výzkumnému projektu. Každému záznamu je přidělen trvalý identifikátor DOI.

Zlatá cesta open access

Directory of Open Access Books (DOAB)

Adresář recenzovaných vědeckých e-knih vydaných v režimu open access. Rozhraní obsahuje rejstřík informací o těchto e-knihách s odkazy na plné texty publikací na stránkách vydavatele nebo v jiném úložišti.


Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Adresář otevřených časopisů je užitečným nástrojem při hledání vhodného otevřeného časopisu (zlatá cesta open access). V rozhraní naleznete informace o časopisu (výše publikačních poplatků, licence apod.) a velkou část titulů je možné prohledávat na úroveň samotných článků.


Open Research Europe (ORE)

Publikační platforma Evropské komise umožňující příjemcům grantů z programu Horizon 2020/Horizont Europe ze všech oblastí výzkumu zdarma publikovat výsledky výzkumu v režimu open access. Přijaté publikace budou nejdříve zveřejněny v preprintové verzi a následně projdou otevřeným recenzním řízením. Více informací naleznete v instrukcích pro autory (ang.).

Užitečné nástroje

OpenAIRE

Projekt Evropské komise budující infrastrukturu podpory pro otevřený přístup k výsledkům vědeckých projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Funguje jako agregátor otevřených repozitářů. Zároveň produkuje řadu naučných videí a webinářů, které naleznete na OpenAIRE Youtube kanále.


Open Access Button

Aplikace umožňující vyhledávání legálně otevřeně dostupných verzí publikovaných článků (podle DOI, PubmedId, názvu).


Unpaywall

Plugin do Google Chrome nebo Firefox, který umožňuje vyhledání legálně přístupné verze požadovaného článku.


Vím, kde publikuji

Česká verze osvětové kampaně Think. Check. Submit., která nabízí průvodce zhodnocením důvěryhodnosti časopisu či vydavatele, ve kterém chce autor publikovat. Informační video (ang.) popisuje, jak průvodce funguje.

Výzkumná data

Amnesia

Nástroj pro anonymizaci, který z vašich dat odstraní přímé identifikátory (např. jména), a také transformuje sekundární identifikátory (např. datum narození, adresa) tak, aby jednotlivci nemohli být v datech identifikováni. Pro více informací o nástroji se podívejte na tento webinář.


DMPonline

Zdarma dostupný webový nástroj, který umožňuje vytváření Plánů Managementu Dat (DMP), jejich sdílení se spoluautory a následný export či zveřejnění. Nástroj obsahuje některé šablony DMP odpovídající požadavkům poskytovatelů financí (Horizont 2020) a také seznam zveřejněných DMP.


FAIR self-assessment tool

Tento nástroj vám pomocí jednoduchých otázek pomůže vyhodnotit, do jaké míry jsou vaše data FAIR. K hodnocení FAIRovosti vašich dat můžete také využít tento checklist.


Re3data.org (Registry of Research Data Repositories)

Registr repozitářů výzkumných dat nabízí přehled existujících mezinárodních datových repozitářů a obsahuje užitečné informace, které vám pomohou zvolit vhodný repozitář pro vaše data.


Zenodo

Multioborový tzv. sirotčí repozitář Evropské komise jak pro publikační činnost, tak data, reporty a další digitální výstupy vztahující se k výzkumnému projektu. Každému záznamu je přidělen trvalý identifikátor DOI.

Autorskoprávní problematika, licence

Creative Commons

Tento nástroj vám po zodpovězení jednoduchých otázek vybere licenci Creative Commons vhodnou pro vaše dílo. Více informací k jednotlivým licencím Creative Commons a jejich aplikaci naleznete na stránkách české větve Creative Commons.


GDPR na UK

Interní webový portál s informacemi k problematice ochrany osobních údajů na UK (dokumenty, FAQs, kontakty apod.).


Choose a license

Tento nástroj vám pomůže vybrat open source licenci vhodnou pro váš software.

Řízení projektů

OSF (Open Science Framework)

OSF je volně dostupný nástroj pro koordinaci výzkumných projektů, který umožňuje například také předregistrace a publikování preprintů. OSF lze také efektivně využít pro tvorbu laboratorních protokolů (užitečné tipy naleznete například v tomto videu).

Ostatní institucionální služby

Užitečné služby a nástroje související s akademickým psaním, vyhledáváním informací a prací s výzkumnými daty naleznete na stránkách Ústřední knihovny a Ústavu výpočetní techniky (náročné vědecké výpočty, multilicence).


Poslední změna: 17. leden 2023 09:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám