Zelená cesta

Zelená cesta otevřeného přístupu kombinuje publikování ve vědeckých časopisech (uzavřených i otevřených) a uložení (autoarchivaci) článku v otevřeném repozitáři. Autoarchivace se řídí smluvními podmínkami daného časopisu.


Pro publikování zelenou cestou je potřeba projít následujícími kroky.

1. krok: Zjistěte si podmínky autoarchivace v daném časopisu

Nejlépe před publikováním samotného článku si zjistěte, za jakých podmínek a zda vůbec lze článek uložit a zveřejnit v otevřeném repozitáři (autoarchivovat). Podmínky jsou zpravidla stanoveny ve smlouvě s vydavatelem (často nazýváno jako License Agreement nebo Copyright Transfer Agreement).


Pokud nemáte smlouvu k dispozici, podívejte se po autoarchivační politice:

 • na webových stránkách časopisu/vydavatele;

 • do služby SHERPA/RoMEO


Co lze dělat, když vydavatel autoarchivaci neumožňuje? Můžete požádat o výjimku pomocí dodatku ke smlouvě. Vzorový formulář naleznete např. na webu Evropské komise, SPARCScholar’s Copyright Addendum Engine nebo českou verzi na stránkách OpenAIRE.

2. krok: Publikujte článek ve vybraném časopisu

Článek můžete publikovat tradičním způsobem v uzavřeném časopisu (dostupném za předplatné) nebo v časopisu s otevřeným přístupem.

3. krok: Uložte svůj článek v repozitáři dle podmínek časopisu

Při ukládání a zpřístupňování článku v repozitáři je nutné se řídit podmínkami stanovenými vydavatelem (viz podepsaná smlouva nebo autoarchivační politika časopisu/vydavatele).


Autoarchivační politika především stanovuje:

Co může být autoarchivováno

Ve smlouvě vydavatel může stanovit, jakou verzi článku je autor oprávněn otevřeně zpřístupnit. U vědeckých článků rozlišujeme tyto tři typy verzí:

 • preprint = submitted version; verze článku, kterou autor zasílá redakci, tzn. před recenzním řízení

 • postprint = accepted version; verze článku po zapracování připomínek a úprav z recenzního řízení

 • vydavatelská verze = published version; článek v podobě, v jaké vyšel v časopisu (se stránkováním, přiděleným DOI, v designu časopisu)

Kdy může být článek v repozitáři autoarchivován

Kvůli exkluzivitě distribuce obsahu může vydavatel stanovit časové embargo na zveřejnění. V takovém případě je možné článek do repozitáře uložit, ale k otevřenému zveřejnění může dojít až po uplynutí stanoveného období.

Kde může být článek autoarchivován

Vydavatel může stanovit, ve kterém typu repozitáře lze článek autoarchivovat:

 • institucionální = repozitář určité organizace, který zpravidla umožňuje ukládat a zpřístupňovat výsledky pouze členům dané organizace

  příklad: Repozitář Univerzity Karlovy (více informací lze nalézt v samostatné sekci)

 • oborový = repozitář zaměřený na určitý obor nebo oblast, zpravidla umožňuje ukládat a zpřístupňovat výsledky buď členům dané oborové komunity nebo příslušné sdružující organizace

  příklad: arXiv.org nebo Pubmed Central

 • multioborový = repozitář bez omezení oborem či příslušností k určité organizaci

  příklad: Zenodo


V krajním případě vydavatel umožňuje zveřejnit článek pouze na osobních stránkách autora – nejedná se však o preferovaný způsob, neboť na klasických webových stránkách není zajištěna dlouhodobá ochrana a dostupnost.


Pro nalezení vhodného repozitáře ke zveřejnění svého článku nebo k vyhledání oborové literatury můžete využít databázi otevřených repozitářů OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) nebo evropskou platformu OpenAIRE.


Poslední změna: 11. leden 2024 14:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám