Predátorské publikování

Predátoři ve vědecké komunikaci jsou komerčními subjekty vydávající se za poskytovatele služeb pro vědeckou komunitu, jejichž jediným cílem je generování zisku skrze autorské poplatky, aniž by dodržovali zavedené standardy vědecké komunikace a etiky a přispívali tak k šíření kvalitních vědeckých informací.


Nejčastěji se setkáme s tzv. predátorskými časopisy a vydavateli, kteří parazitují na modelu placených open access časopisů a vybírají publikační poplatky (APC), ačkoliv zde neprobíhá kontrola kvality článků před publikováním (peer review), a predátorskými konferencemi, které za registrační poplatky neposkytují služby běžné u legitimních vědeckých konferencí (selekce přednášejících a recenzní řízení).


Společným jmenovatelem predátorů ve vědě je uvádění lživých informací o svých službách, indexaci ve významných databázích a indexech, nejasné platební podmínky a agresivní způsob oslovování vědců prostřednictvím nevyžádaných e-mailů (spamů). 

Jiné formy predátorství

Ve vědecké komunikaci se vedle predátorských časopisů a konferencí setkáváme s dalšími podvodnými jevy a subjekty, které často cílí na mladé a nezkušené vědce a za úplatu nabízí různé služby pochybné kvality, nebo vznikají na podporu jiných parazitických služeb/firem.


Jedná se například o academic author mill (autorský mlýn), hijacked journals a podezřelé (falešné) scientomerické ukazatele.


Upozornění na predátorský časopis European Chronicle

Rádi bychom touto cestou upozornili všechny zaměstnance, vědce a studenty Univerzity Karlovy na praktiky časopisu European Chronicle, který byl identifikován jako predátorský časopis.


Časopis uvádí jako členy redakční rady významné vědce, ovšem bez jejich vědomí a souhlasu. Na opakované výzvy k odstranění jmen těchto vědců ze seznamu členů redakční rady časopis nereaguje. Jediný kontaktní údaj, který časopis nabízí, je nepersonalizovaný e-mail. Lze také předpokládat, že na adrese sídla uvedené na webových stránkách časopis téměř jistě nesídlí. Za těchto okolností nelze ztotožnit, kdo za časopisem doopravdy stojí, a proto jsou také možnosti nápravy v případě publikování u predátora velmi omezené, často se bohužel ani efektivně bránit nelze.


Z těchto důvodu důrazně doporučujeme u tohoto časopisu v žádném případě nepublikovat.


Pokud si nejste jistí, zda je Vámi zvolený časopis důvěryhodný, neváhejte se obrátit na Centrum pro podporu open science, rádi Vám pomůžeme časopis posoudit.


Poslední změna: 11. leden 2024 11:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám