Predátorské publikování

Predátoři ve vědecké komunikaci jsou komerčními subjekty vydávající se za poskytovatele služeb pro vědeckou komunitu, jejichž jediným cílem je generování zisku skrze autorské poplatky, aniž by dodržovali zavedené standardy vědecké komunikace a etiky a přispívali tak k šíření kvalitních vědeckých informací.


Nejčastěji se setkáme s tzv. predátorskými časopisy a vydavateli, kteří parazitují na modelu placených open access časopisů a vybírají publikační poplatky (APC), ačkoliv zde neprobíhá kontrola kvality článků před publikováním (peer review), a predátorskými konferencemi, které za registrační poplatky neposkytují služby běžné u legitimních vědeckých konferencí (selekce přednášejících a recenzní řízení).


Společným jmenovatelem predátorů ve vědě je uvádění lživých informací o svých službách, indexaci ve významných databázích a indexech, nejasné platební podmínky a agresivní způsob oslovování vědců prostřednictvím nevyžádaných e-mailů (spamů). 

Jiné formy predátorství

Ve vědecké komunikaci se vedle predátorských časopisů a konferencí setkáváme s dalšími podvodnými jevy a subjekty, které často cílí na mladé a nezkušené vědce a za úplatu nabízí různé služby pochybné kvality, nebo vznikají na podporu jiných parazitických služeb/firem.


Jedná se například o academic author mill (autorský mlýn), hijacked journals a podezřelé (falešné) scientomerické ukazatele.


Poslední změna: 17. leden 2023 08:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám