Plán managementu dat

Plán managementu dat (Data management plan, DMP) je dokument, který specifikuje jaká data a jakým způsobem budou během výzkumu vytvářena a obsahuje informace o jejich dostupnosti a využití. DMP by měl být “živý” dokument, který je aktualizován v průběhu procesu vytváření dat tak, aby reflektoval, co se s daty skutečně stalo. 

Proč vytvářet DMP

 • Kontrola, že máte všechno potřebné vybavení a podporu 

 • Snížení rizika duplicitní práce, ztráty dat a narušení bezpečnosti 

 • Zajištění, že data jsou přesná, úplná, spolehlivá a bezpečná 

 • Kvůli ušetření času a energie (např. při znovuvyhledávání dat, obnově apod.) 

 • Někteří poskytovatelé financí (např. Horizont 2020) vyžadují vytvoření data management plánu 

Co DMP obsahuje

Poskytovatelé financí nebo instituce mohou mít své vlastní požadavky, ale DMP typicky obsahuje informace věnující se následujícím oblastem: 

1. Administrativní data

Uveďte základní informace, které poskytnou kontext k danému DMP 

 • Základní informace o výzkumu, např. název projektu, jméno, kontaktní údaje, ID 

 • Krátký popis výzkumu, ke kterému se data vztahují 

 • Nařízení, opatření nebo směrnice, které upravují uchovávání dat na instituci (pokud existují) 

2. Sběr dat

Definujte, jaká data budou vytvářena a jakým způsobem 

 • Existují data, která lze znovu využít? 

 • Jaké standardy nebo metodiky budete k vytváření dat používat? 

 • Umožňuje zvolený formát dat a software sdílení a dlouhodobý přístup k datům? 

 • Jak budou složky a soubory strukturovány a pojmenovány? 

 • Zajistíte kontrolu kvality dat? 

3. Dokumentace a metadata

Poskytněte informace, které jsou potřeba pro čtení a interpretaci dat v budoucnosti 

 • Bude vytvořena doplňující příloha s metadaty a dokumentací? 

 • Jak bude tato příloha vytvořena?

 • Jaké metadatové standardy budou využity a proč? 

4. Etika a právní otázky

Zvažte etické a právní záležitosti 

 • Maté souhlas pro uchovávání a sdílení dat? 

 • Jak budete chránit osobní údaje účastníků výzkumu, pokud to bude třeba? 

 • Budou data sdílena nebo bude sdílení omezeno? 

 • Budou data licencována? 

5. Skladování a zálohování

Zvažte, kde budou data skladována a jak budou zálohována, včetně přístupu k nim a zajištění bezpečnosti 

 • Máte dostatek místa pro ukládání dat, nebo budete muset započítat náklady na úložné prostory? 

 • Kdo bude zodpovědný za zálohování a obnovení dat? 

 • Jaké je potenciální riziko pro zabezpečení dat a jak bude řešeno? 

 • Jak zajistíte, že se spoluřešitelé dostanou bezpečně k datům? 

6. Dlouhodobá ochrana

Určete, která data jsou vhodná pro dlouhodobou ochranu a jak nejlépe je uchovat 

 • Jaká data musí být uchována nebo zničena ze smluvních/právních důvodů? 

 • Která data by měla být uchována a případně sdílena? 

 • Vyčíslili jste časové a finanční náklady na přípravu dat pro dlouhodobé uchování a sdílení? 

7. Sdílení dat

Rozmyslete, která data budete sdílet a jak (způsob sdílení závisí na mnoha faktorech, např. typ, velikost, citlivost dat), a také jak vám uživatelé vašich dat budou moci přiznat autorství (např. citace) 

 • S kým budete data sdílet a za jakých podmínek? 

 • Kdy budou data dostupná? 

 • Je potřeba nastavit nějaká omezení ve sdílení dat? 

 • Jak se o datech dozví vaši potenciální uživatelé? 

8. Zodpovědnost a zdroje

Určete role a odpovědnost pro všechny aktivity s daty v rámci výzkumu a zvažte případné náklady s vytvářením a uchováváním dat – tyto náklady většinou mohou být součásti grantové žádosti 

 • Kdo bude odpovědný za zavedení DMP? 

 • Jak bude odpovědnost za správu dat rozdělena mezi řešitele projektu? 

 • Potřebujete nějaké další vybavení nebo expertizu? 

 • Potřebujete nějaké další finanční zdroje pro sběr, zpracování a uchování dat? 

Jak vytvořit DMP?

K vytvoření DMP je možné využít bezplatný nástroj DMPonline, který obsahuje jak obecnou šablonu, tak i šablony dané některými poskytovateli financí, např. Horizont 2020. Nápovědu pro práci s DMPonline a příklady DMP naleznete na stránkách nástroje. 


Jak by měl DMP plán vypadat u projektů financovaných z rámcového programu Horizont 2020, udává dokument Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 (verze 3, vydáno v červnu 2016). Pro více informací o požadavcích v rámci projektů H2020: Open Research Data Pilot, klikněte zde.  

Užitečné zdroje

Nástroj pro tvorbu data management plánů: DMPonline 


DCC. 2013. Checklist for a Data Management Plan. v.4.0. Edinburgh: Digital Curation Centre. 


DCC. DMP Checklist flyer. Edinburgh: Digital Curation Centre. 


Jones, Sarah (DCC). 2011. How to Develop a Data Management and Sharing Plan. DCC How to Guides. Edinburgh: Digital Curation Centre. 


European Commission. Data Management - H2020 Online Manual 


European Commision. 2016. Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 


Poslední změna: 27. červenec 2020 13:35 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám