Data management plan

Základní pomůckou pro správu výzkumných dat je data management plan (plán správy dat, DMP). Jedná se o dokument, který popisuje různé aspekty správy výzkumných dat – jaká data vznikala a jakým způsobem, informace o jejich dostupnosti a využití a další. 


DMP by měl být “živý” dokument, který je průběžně aktualizován tak, aby reflektoval, co se s daty skutečně dělo.


Proč vytvářet DMP

  • Pomáhá předvídat potenciální problémy 

  • Kontrola, že máte všechno potřebné vybavení a podporu 

  • Snížení rizika duplicitní práce, ztráty dat a narušení bezpečnosti 

  • Zajištění, že data jsou přesná, úplná, přesná a spolehlivá 

  • Usnadnění sdílení dat 

  • Zajištění kontinuity dlouhodobých projektů, kde se např. střídají doktorandi, a konzistence projektů, do kterých je zapojeno více vědeckých pracovníků 

  • Splnění podmínek poskytovatelů financí (např. Horizon 2020, Horizon Europe, Program KAPPA Technologické agentury ČR, soutěž Primus Univerzity Karlovy a další) 


Co DMP obsahuje

Neexistuje jediná striktně daná forma DMP – různé instituce, či poskytovatelé financí mohou klást důraz na různé části procesu správy dat. DMP odevzdávané v rámci grantových projektů by tudíž měly respektovat požadavky poskytovatele.  


Obsah DMP se také odvíjí od typu výzkumu a sbíraných dat. Například pro data z medicinského nebo sociologického výzkumu mohou být důležité otázky týkající se etiky a zpracování osobních údajů. Pro výzkumníky v oblasti biologie nebo fyziky, kteří pracují s velkými objemy dat, mohou být zase důležité otázky týkající se jejich ukládání a zálohování. 


Pro srovnání uvádíme příklad obecné šablony podle Digital Curation Centre a European Research Council. Pokud se podíváte na šablonu pro ERC, uvidíte, že ačkoli by se témata zmíněná v šabloně DCC měla objevit i zde, struktura se trochu liší a dává větší důraz na principy FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). 

Pokud by vás zajímalo, jak by mohl vypadat již vyplněný data management plan, můžete se podívat na zveřejněné plány na stránkách nástroje DMPonline, do katalogu spravovaného asociací LIBER nebo na seznam na stránkách Digital Curation Centre, který je řazený podle poskytovatelů financí. 

Jak vytvořit DMP

Data management plan může mít různé formy. Je možné jej vytvářet jako dokument v textovém editoru nebo psát na papír. Existují však také nástroje, které mohou tvorbu DMP usnadnit pomocí vhodně položených otázek nebo mohou vědce navigovat na konkrétnější vysvětlení otázek. Mezi tyto nástroje patří například DMPonline nebo Data Stewardship Wizard. 

DMPOnline

DMPonline je volně dostupný webový nástroj poskytovaný Digital Curation Centre pro vytváření a sdílení plánů managementu dat.  


Nástroj obsahuje přednastavené šablony nejvýznamnějších poskytovatelů financí (jejich přehled je k dispozici na stránkách nástroje) a vytváří DMP (tzn., klade otázky) přímo pro zvolenou šablonu, na které může uživatel odpovídat volným textem. Pokud uživatel nepřipravuje DMP pro konkrétního poskytovatele financí, může si zvolit obecnou šablonu Digital Curation Centre (viz obrázek výše). 


Kromě přednastavené šablony obsahuje DMPonline také nápovědu, která uživateli s vyplněním jednotlivých sekcí pomůže. Nástroj umožňuje spolupracovat na tvorbě data management plánu s kolegy a také plán veřejně sdílet. Vytvořený plán je pak možné stáhnout v různých formátech (např. csv, html, docx, pdf nebo json). Data Stewardship Wizard

Data Stewardship Wizard (DSW) je volně dostupný webový nástroj vyvíjený v rámci výzkumné infrastruktury ELIXIR. 


Uživatel zde nevyplňuje přímo konkrétní šablonu, ale prochází okruhy správy výzkumných dat prostřednictvím chytrých stromových dotazníků (tzv. znalostní modely), které zobrazují jen relevantní otázky na základě předchozích odpovědí. Tím, jak uživatel odpovídá, se postupně dostává hlouběji do daného tématu týkajícího se správy dat (např. licencování) a získává potřebné znalosti. Výhodou tohoto nástroje je, že u relevantních otázek poskytuje FAIR metriky a navádí tak uživatele, jak zpracovávat data, aby byla co nejvíce v souladu s principy FAIR. 


Stejně jako DMPonline, i DSW poskytuje odkazy na nápovědu a podporuje spolupráci a sdílení týmových projektů. DMP lze následně exportovat v jedné z podporovaných šablon (Science Europe, Horizon 2020, Horizon Europe nebo Machine-Actionable DMP), a to v různých formátech (např. docx, pdf, html, LaTeX nebo json). Užitečné zdroje


Digital Curation Centre. Data Management Plans [online]. Dostupné z: https://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans  


Digital Curation Centre. 2013. Checklist for a Data Management Plan v.4.0. Edinburgh: Digital Curation Centre. Dostupné z: https://www.dcc.ac.uk/DMPs/checklist  


ELIXIR. 2021. Data management plan. Research Data Management Kit. A deliverable from the EU-funded ELIXIR-CONVERGE project (grant agreement 871075). Dostupné z: https://rdmkit.elixir-europe.org/data_management_plan  


Evropská komise. Data management. H2020 Online Manual [online]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm  


Jones, Sarah. 2011. How to Develop a Data Management and Sharing Plan. DCC How-to Guides. Edinburgh: Digital Curation Centre. Dostupné z: https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/develop-data-plan  


Mons, Barend. 2018. Data Stewardship for Open Science: Implementing FAIR Principles. Chapman and Hall/CRC. ISBN: 9781315351148. 


Poslední změna: 2. duben 2024 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám