Zlatá cesta

Zlatá cesta otevřeného přístupu je cestou publikování v otevřených recenzovaných časopisech. Přístup k plným textům nezajišťuje sám autor, ale vydavatel.


Pro publikování zlatou cestou je potřeba projít následujícími kroky.

1. krok: Najděte si vhodný otevřený časopis k publikování

V současnosti se nabízí tisíce otevřených časopisů z různých oborů a oblastí. Vedle oborového zaměření se ale od sebe tyto časopisy liší také zvoleným business modelem. Rozlišujeme tři základní modely otevřených časopisů:


Časopisy, jejichž obsah je dostupný zdarma až po uplynutí embarga (časové prodlevy), nejsou považovány za otevřené (open access) – nesplňují podmínku okamžitého přístupu.


Pro nalezení vhodného otevřeného časopisu ke zveřejnění svého článku nebo k vyhledání oborové literatury můžete využít databázi otevřených časopisů DOAJ (Directory of Open Access Journals).


U nových/neznámých titulů důrazně doporučujeme prověřit, zda se nejedná o predátorský časopis.

2. krok: Ověřte si, zda máte možnost získat finance na publikační poplatek

S placeným modelem otevřeného časopisu a s hybridními časopisy jsou spojeny publikační poplatky (publishing fees/article processing charges, APCs). Výše poplatků se liší titul od titulu, významné jsou také oborové rozdíly.


APCs je možné pokrýt z rozpočtu grantu nebo výzkumného projektu (náklady na otevřené publikování po dobu trvání grantu jsou uznatelné např. v projektech Horizon Europe, ERC, MŠMT apod.), případně z prostředků pracoviště (jsou-li na tyto poplatky vyčleněny finance).


Korespondenční autoři UK také mohou využít slevy či tokeny na open access publikování u vybraných vydavatelů.Více informací níže.

Slevy pro autory z UK

Slevy a tokeny na open access publikování jsou součástí tzv. transformačních smluv Read & Publish, které jsou uzavírány v rámci národního konsorcia CzechELib.


Pravidla pro přidělování tokenů CzechElib pro publikování open access pro autory Univerzity Karlovy v roce 2024:


 • Slevu či token na open access publikování mohou využít pouze autoři UK, kteří jsou korespondenčními autory daných článků (pro správné rozeznání v systému doporučujeme využívat institucionální e-mailovou adresu pro komunikaci s časopisem) a kteří uvedli UK jako svoji primární afiliaci.

 • Jeden token pokrývá publikační poplatek za open access (Article Processing Charge, APC) za jeden článek.

 • O token je možné zažádat až po přijetí článku vydavatelem, tokeny nelze dopředu rezervovat.

 • U vydavatelů, kde je omezený počet tokenů na rok (Lippincott Williams & Wilkins, Springer, Taylor & Francis, Wiley) pak navíc musí být splněny všechny následující podmínky *):

  • článek bude publikován a vykázán do výsledků RIV pod afiliací Univerzity Karlovy,

  • článek bude publikován pouze v časopisech, které se nacházejí v kvartilech Q1 nebo Q2 dle Article Influence Score (AIS), která je zjistitelná v databázi Web of Science; pokud časopis není zařazen v databázi Web of Science (konkrétně Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded), ale je zařazen v databázi Scopus, musí se aktuální hodnota jeho metriky Source Normalized Impact per Paper (SNIP), která je zjistitelná v databázi Scopus či na stránkách CWTS Journal Indicators, řadit do kvartilů Q1 nebo Q2 podle SNIP, tj. být ≥ 0,712,

  • článek nemá zajištěno financování poplatku APC (Article Processing Charge) z jiných zdrojů, např. z grantu či jiných prostředků pracoviště.


  • Po vyčerpání všech tokenů u daného vydavatele již nebude možné tokeny čerpat (ani po splnění výše uvedených podmínek).


  • Počet zbývajících tokenů je dostupný na této webové stránce (aktualizováno k 5. 4. 2024):


   • Lippincott Williams & Wilkins - 2

   • Springer – 88

   • Taylor & Francis - 28

   • Wiley – 91


V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na


*) Jedná se o rozhodnutí Kolegia rektorky z 18. 12. 2023, které padlo v souvislosti s vyhodnocením organizace přidělování tokenů CzechElib open access v průběhu roku 2023, kdy došlo k předčasnému vyčerpání tokenů.


ACS | AIP | ACM | CUP | IOPscience | Karger | LWW | OUP | RSC | SAGE | SCOAP3 | Springer Nature | Taylor & Francis | Wiley

American Chemical Society (ACS)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve všech (hybridních i plně open access) časopisech. 

 • Pro využití tohoto odpustku musí korespondující autor použít institucionální e-mail a správně uvést afiliaci k UK.

 • Více informací, jak o tuto možnost zažádat, najdete na webových stránkách CzechELib.

American Institute of Physics (AIP)

 • Korespondenční autoři MFF UK mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve vybraných hybridních titulech:

  • American Journal of Physics

  • Applied Physics Letters

  • Biointerphases

  • Chaos

  • Journal of Applied Physics

  • Journal of Mathematical Physics

  • Journal of Physical and Chemical Reference Data

  • Journal of Rheology

  • Journal of Vacuum Science and Technology A

  • Journal of Vacuum Science and Technology B

  • Physics of Fluids

  • Physics of Plasmas

  • Review of Scientific Instruments

  • Surface Science Spectra

  • The Journal of Chemical Physics

  • The Physics Teacher

 • V roce 2024 může Univerzita Karlova uplatnit celkem 18 tokenů na prominutí platby za publikační poplatek.

 • Tokeny lze využít pouze pro následující typy publikací: Brief Communication, Communication, Conference Article, Fast Track or Article-FT, Letter, Note, Perspective, Article, Research Update, Review, Roadmap, Tutorial

 • Pro využití tohoto odpustku musí korespondenční autor správně uvést afiliaci k UK a již při submission v kroku Publication Charges and Funding zaškrtnout možnost "Open Access as part of an Institutional agreement"

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Association for Computing Machinery (ACM)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve všech časopisech.

 • Tuto možnost lze využít pouze pro vybrané typy publikací: research articles, review articles, conference papers nebo proceedings papers a další typy článků, u kterých by ACM v případě neuzavřené transformační smlouvy také vyžadovala platbu poplatku APC.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Cambridge Univerity Press (CUP)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve všech časopisech.

 • Tuto možnost lze využít pouze pro vybrané typy publikací: research article, review, brief report, case report a rapid communications article.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

IOPscience

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve všech časopisech s několika výjimkami (seznam vyloučených časopisů).

 • Tuto možnost lze využít pouze pro vybrané typy publikací: paper, special issue paper, review a/nebo letter.

 • Více informací naleznete na webových stránkách CzechELib.

Karger Publishers

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve všech časopisech.

 • Tuto možnost lze využít pouze pro vybrané typy publikací: Original Paper, Review, Brief Communication, Correction. 

 • Více informací naleznete na webových stránkách CzechELib.

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy (2.LF, 3.LF, LFHK, LFP) mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) v hybridních časopisech Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health.

 • Tuto možnost lze využít pouze pro vybrané typy publikací: research papers, review.

 • Univerzita Karlova má přidělených celkem 5 těchto tokenů pro své autory na období 2023-2025 (k 1.1. 2024 zbývají 3 tokeny). Pro uplatnění tokenů je potřeba splnit doplňující podmínky vypsané výše.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib

Oxford University Press (OUP)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) .

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve všech časopisech s následujícími výjimkami (níže uvedené časopisy nejsou oprávněné):

  • Astronomy & Geophysics

  • Children & Schools

  • Critical Values

  • European Heart Journal Supplements

  • Health and Social Work

  • Holocaust And Genocide Studies

  • Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery

  • Itnow

  • JNCI Monographs

  • Journal of American History

  • Journal of Computational Design and Engineering

  • Journal Of The ICRU

  • Music Theory Spectrum

  • OAH Magazine of History

  • Progress of Theoretical and Experimental Physics

  • Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases

  • Shakespeare Quarterly

  • Social Work

  • Social Work Research

  • The American Historical Review

  • The Library

  • The Year’s Work in Critical and Cultural Theory

  • The Year’s Work in English Studies

  • Translational Animal Science

  • Western Historical Quarterly

 • Tuto možnost lze využít pouze pro vybrané typy publikací: research article, review article, brief report, case report.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Royal Society of Chemistry (RSC)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku APC v hybridních i plně otevřených časopisech vydavatelství Royal Society of Chemistry. 

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

SAGE

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mohou využít slevu na APC poplatek (zlevněný poplatek bude činit 200 £) na APC v hybridních časopisech kolekce HSS Package a slevu 20 % na APC v plně OA časopisech kolekce HSS Package (zde si můžete ověřit, které časopisy jsou součástí kolekce HSS Package). Zbývající částku APC je nutné uhradit z jiných prostředků.

 • Tuto možnost lze využít pouze pro vybrané typy publikací: Original Research Papers, Review Papers, Brief Communications, Short Reports, Case Reports.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

SCOAP3

 • SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) je mezinárodním konsorciem knihoven a výzkumných center z oboru částicové fyziky fungující pod záštitou Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). I díky zapojení Univerzity Karlovy do tohoto konsorcia mohou její autoři bezplatně publikovat články z oboru částicové fyziky ve vybraných vědeckých recenzovaných časopisech.

 • Všechny články financované programem SCOAP3 jsou po zveřejnění zpřístupněny na platformách daných vydavatelů a ve SCOAP3 repozitáři.

Springer Nature

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku APC (tzv. tokenu) na publikování v režimu open access v hybridních časopisech vydavatele Springer Nature.

 • Univerzita Karlova bude mít přidělených celkem asi 99 těchto tokenů pro své autory na rok 2024. Pro uplatnění tokenů je potřeba splnit doplňující podmínky vypsané výše.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Taylor & Francis

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku APC (tzv. tokenu) na publikování v režimu open access v hybridních časopisech vydavatele Taylor & Francis.

 • Tokeny lze využít pouze pro vybrané typy publikací: Article, Review, Research Article, Review Article, Report, Short Communication, Original Article.

 • Univerzita Karlova bude mít přidělených celkem asi 39 těchto tokenů pro své autory na rok 2024. Pro uplatnění tokenů je potřeba splnit doplňující podmínky vypsané výše.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Wiley

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku APC v hybridních časopisech vydavatelství Wiley.

 • Univerzita Karlova bude mít přidělených celkem asi 113 těchto tokenů pro své autory na rok 2024. Pro uplatnění tokenů je potřeba splnit doplňující podmínky vypsané výše.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.


MDPI: K 30.11.2022 Univerzita Karlova ukončila členství v Institutional Open Access Programu (IOAP) vydavatele MDPI, autoři UK tedy již nemají nárok na slevu, kterou toto členství přinášelo.


3. krok: Publikujte článek u vybraného vydavatele

Pokud jste si vybrali vhodný otevřený časopis (prověřili jste si jeho kvalitu a v případě placeného modelu máte prostředky na pokrytí publikačních poplatků), odešlete preprint svého článku redakci.


Jakmile článek projde recenzním řízením a je publikován, autor se dál nemusí starat o zajištění otevřeného přístupu. Ten v případě zlaté cesty zajišťuje přímo vydavatel na svých stránkách.


Abyste zajistili úplné otevření svého článku, doporučujeme článek publikovat pod některou z veřejných licencí. Nejběžnějšími veřejnými licencemi využívanými nejen u vědeckých článků, jsou mezinárodně známé licence Creative Commons (CC).


Více o jednotlivých licencích a rozdílech mezi nimi naleznete zde.Poslední změna: 8. duben 2024 13:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám