Zlatá cesta

Zlatá cesta otevřeného přístupu je cestou publikování v otevřených recenzovaných časopisech. Přístup k plným textům nezajišťuje sám autor, ale vydavatel.


Pro publikování zlatou cestou je potřeba projít následujícími kroky.

1. krok: Najděte si vhodný otevřený časopis k publikování

V současnosti se nabízí tísíce otevřených časopisů z různých oborů a oblastí. Vedle oborového zaměření se ale od sebe tyto časopisy liší také zvoleným business modelem. Rozlišujeme tři základní modely otevřených časopisů:


Časopisy, jejichž obsah je dostupný zdarma až po uplynutí embarga (časové prodlevy), nejsou považovány za otevřené (open access) – nesplňují podmínku okamžitého přístupu.


Pro nalezení vhodného otevřeného časopisu ke zveřejnění svého článku nebo k vyhledání oborové literatury můžete využít databázi otevřených časopisů DOAJ (Directory of Open Access Journals).


U nových/neznámých titulů důrazně doporučujeme prověřit, zda se nejedná o predátorský časopis.

2. krok: Ověřte si, zda máte možnost získat finance na publikační poplatek

S placeným modelem otevřeného časopisu a s hybridními časopisy jsou spojeny publikační poplatky (publishing fees/article processing charges, APCs). Výše poplatků se liší titul od titulu, významné jsou také oborové rozdíly.


APCs je možné pokrýt z rozpočtu grantu nebo výzkumného projektu (náklady na otevřené publikování po dobu trvání grantu jsou uznatelné např. v projektech Horizon Europe, ERC, MŠMT apod.), případně z prostředků pracoviště (jsou-li na tyto poplatky vyčleněny finance).


Korespondenční autoři UK také mohou využít slevy či tokeny na open access publikování u vybraných vydavatelů.Více informací níže.

Slevy pro autory z UK

ACS | AIP | ACM | CUP | IOPscience | Karger | LWW | OUP | RSC | SAGE | SCOAP3 | Springer Nature | Taylor & Francis | Wiley

Tento seznam pro rok 2023 ještě není konečný, bude průběžně aktualizován.

American Chemical Society (ACS)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) v hybridních časopisech.

 • Pro využití tohoto odpustku musí korespondující autor použít institucionální e-mail a správně uvést afiliaci k UK.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

American Institute of Physics (AIP)

 • Korespondenční autoři MFF UK mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve vybraných hybridních titulech:

  • American Journal of Physics

  • Applied Physics Letters

  • Biointerphases

  • Chaos

  • Journal of Applied Physics

  • Journal of Mathematical Physics

  • Journal of Physical and Chemical Reference Data

  • Journal of Rheology

  • Journal of Vacuum Science and Technology A

  • Journal of Vacuum Science and Technology B

  • Physics of Fluids

  • Physics of Plasmas

  • Review of Scientific Instruments

  • Surface Science Spectra

  • The Journal of Chemical Physics

  • The Physics Teacher

 • V roce 2023 může Univerzita Karlova uplatnit celkem 18 tokenů na prominutí platby za publikační poplatek.

 • Pro využití tohoto odpustku musí korespondující autor správně uvést afiliaci k UK a již při submission v kroku Publication Charges and Funding zaškrtnout možnost "Open Access as part of an Institutional agreement"

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Association for Computing Machinery (ACM)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve všech časopisech.

 • Pro využití tohoto odpustku musí korespondující autor použít institucionální e-mail již při zaslání (“submission”) manuskriptu.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Cambridge Univerity Press (CUP)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve všech časopisech.

 • Pro využití tohoto odpustku musí korespondující autor použít institucionální e-mail již při zaslání (“submission”) manuskriptu.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

IOPscience

 • Součástí předplatného zdroje IOPscience v rámci národního konsorcia koordinovaného projektem CzechELib na roky 2023-25 je nárok korespondenčních autorů z Univerzity Karlovy na plné prominutí open access publikačních poplatků ve všech titulech (hybridní i Gold OA) s několika výjimkami (seznam vyloučených časopisů).

 • Když korespondující autor zašle svůj článek do časopisu IOP, je požádán, aby uvedl příslušnost ke své instituci. Pokud je přidružen k členské instituci uvedené výše, IOP identifikuje článek jako způsobilý pro publikování v režimu Open Access a zašle korespondujícímu autorovi e-mail.

  Korespondující autoři budou kontaktováni vydavatelem, aby potvrdili, že chtějí publikovat svůj článek v režimu Open Access v době blízké přijetí článku (acceptance).

 • Více informací naleznete na webových stránkách CzechELib.

Karger Publishers

 • Součástí předplatného zdroje Karger Journals v rámci národního konsorcia koordinovaného projektem CzechELib na roky 2023-25 je nárok korespondenčních autorů z Univerzity Karlovy na plné prominutí open access publikačních poplatků (APC a Authors Choice) při publikování v plně otevřených (Full Open Access) i hybridních časopisech (tituly s „Author’s ChoiceTM“ službou) vydavatelství Karger Publishers.

 • Pro získání bezplatného nároku na OA publikování je potřeba v procesu odevzdávání článku v redakčním systému vydavatele v sekci Open Access Agreements > Eligibility Declaration vybrat možnost „Eligible“ a uvést název instituce Univerzita Karlova (Charles University).

 • Dále je potřeba prokázat příslušnost korespondenčního autora k UK jednou ze 3 možností:

  • Uvedením e-mailu korespondenčního autora z domény cuni.cz (tzn. institucionální e-mail)

  • Uvedením persistentního identifikátoru (např. ORCID), kde má autor v profilu nastavenou afiliaci k Univerzitě Karlově, v metadatech článku

  • Uvedením afiliace k Univerzitě Karlově.

 • Více informací naleznete na webových stránkách CzechELib.

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

 • Součástí předplatného zdroje Lippincott Williams & Wilkins High Impact Collection v rámci projektu CzechELib na rok 2023-25 je právo na odpuštění celkem 5 open access publikačních poplatků (APCs) k publikování článků korespondenčních autorů z lékařských fakult Univerzity Karlovy (2. LF, 3. LF, LFHK, LFP) v plně otevřených i hybridních časopisech Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health.

 • Máte-li přijatý článek k publikování v některém z LWW časopisů a chcete-li využít voucher na pokrytí nákladů spojených s open access poplatkem, obraťte se na Centrum pro podporu open science.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib

Oxford University Press (OUP)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) .

 • Oprávněné časopisy: plně OA tituly a hybridní tituly, s následujícími výjimkami (níže uvedené časopisy nejsou oprávněné):

  • Astronomy & Geophysics

  • Children & Schools

  • Critical Values

  • European Heart Journal Supplements

  • Health and Social Work

  • Holocaust And Genocide Studies

  • Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery

  • Itnow

  • JNCI Monographs

  • Journal of American History

  • Journal of Computational Design and Engineering

  • Journal Of The ICRU

  • Music Theory Spectrum

  • OAH Magazine of History

  • Progress of Theoretical and Experimental Physics

  • Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases

  • Shakespeare Quarterly

  • Social Work

  • Social Work Research

  • The American Historical Review

  • The Library

  • The Year’s Work in Critical and Cultural Theory

  • The Year’s Work in English Studies

  • Translational Animal Science

  • Western Historical Quarterly

 • Pro využití tohoto odpustku musí korespondující autor použít institucionální e-mail a správně uvést afiliaci.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Royal Society of Chemistry (RSC)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku APC v hybridních i plně otevřených časopisech vydavatelství Royal Society of Chemistry. 

 • Pro využití tohoto odpustku musí korespondující autor použít institucionální e-mail.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

SAGE

 • Korespondenční autoři UK mohou využít slevu na APC poplatek (zlevněný poplatkek bude činit 200 £) na publikování v režimu Open Access v hybridních titulech v předplácených kolekcích Sage a slevu 20 % na APC u většiny OA titulů. Zbývající částku APC je nutné uhradit z jiných prostředků.

 • Korespondující autor by měl používat e-mail své instituce (nikoli např. gmail.com - nelze pak zaručit správnou identifikaci).

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

SCOAP3

 • SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) je mezinárodním konsorciem knihoven a výzkumných center z oboru částicové fyziky fungující pod záštitou Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). I díky zapojení Univerzity Karlovy do tohoto konsorcia mohou její autoři bezplatně publikovat články z oboru částicové fyziky ve vybraných vědeckých recenzovaných časopisech.

 • Všechny články financované programem SCOAP3 jsou po zveřejnění zpřístupněny na platformách daných vydavatelů a ve SCOAP3 repozitáři.

Springer Nature

 • Tokeny na open access publikování v časopisech vydavatele Springer Nature přidělené pro UK na rok 2023 byly vyčerpány.

 • Další tokeny u tohoto vydavatele bude možné čerpat pro články přijaté k publikování po 1. lednu 2024.

Taylor & Francis

 • Tokeny na open access publikování v časopisech vydavatele Taylor & Francis přidělené pro UK na rok 2023 byly vyčerpány.

 • Další tokeny u tohoto vydavatele bude možné čerpat pro články přijaté k publikování po 1. lednu 2024.

Wiley

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku APC v hybridních časopisech vydavatelství Wiley.

 • Univerzita Karlova má přidělených celkem 117 těchto tokenů pro své autory na rok 2023.

 • Pro využití tokenu je nutné správně uvést afiliaci a použít institucionální e-mailovou adresu.

 • Více informací na webových stránkách CzechELib.


MDPI: K 30.11.2022 Univerzita Karlova ukončila členství v Institutional Open Access Programu (IOAP) vydavatele MDPI, autoři UK tedy již nemají nárok na slevu, kterou toto členství přinášelo.


Publikujte článek u vybraného vydavatele

Pokud jste si vybrali vhodný otevřený časopis (prověřili jste si jeho kvalitu a v případě placeného modelu máte prostředky na pokrytí publikačních poplatků), odešlete preprint svého článku redakci.


Jakmile článek projde recenzním řízením a je publikován, autor se dál nemusí starat o zajištění otevřeného přístupu. Ten v případě zlaté cesty zajišťuje přímo vydavatel na svých stránkách.


Abyste zajistili úplné otevření svého článku, doporučujeme článek publikovat pod některou z veřejných licencí. Nejběžnějšími veřejnými licencemi využívanými nejen u vědeckých článků, jsou mezinárodně známé licence Creative Commons (CC). Pomocí některé z nabízených 6 variant licencí CC můžete sdělit, jak má být nakládáno s publikovaným dílem a umožnit tak komukoliv užít dílo v rámci jasně stanovených podmínek.


Nevíte-li, jakou licenci zvolit pro svou publikaci, využijte jednoduchou aplikaci pro výběr vhodné licence.


Poslední změna: 22. září 2023 14:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám