Zlatá cesta

Zlatá cesta otevřeného přístupu je cestou publikování v otevřených recenzovaných časopisech. Přístup k plným textům nezajišťuje sám autor, ale vydavatel.


Pro publikování zlatou cestou je potřeba projít následujícími kroky.

1. krok: Najděte si vhodný otevřený časopis k publikování

V současnosti se nabízí tísíce otevřených časopisů z různých oborů a oblastí. Vedle oborového zaměření se ale od sebe tyto časopisy liší také zvoleným business modelem. Rozlišujeme tři základní modely otevřených časopisů:


Časopisy, jejichž obsah je dostupný zdarma až po uplynutí embarga (časové prodlevy), nejsou považovány za otevřené (open access) – nesplňují podmínku okamžitého přístupu.


Pro nalezení vhodného otevřeného časopisu ke zveřejnění svého článku nebo k vyhledání oborové literatury můžete využít databázi otevřených časopisů DOAJ (Directory of Open Access Journals).


U nových/neznámých titulů důrazně doporučujeme prověřit, zda se nejedná o predátorský časopis.

2. krok: Ověřte si, zda máte možnost získat finance na publikační poplatek

S placeným modelem otevřeného časopisu a s hybridními časopisy jsou spojeny publikační poplatky (publishing fees/article processing charges, APCs). Výše poplatků se liší titul od titulu, významné jsou také oborové rozdíly.


APCs je možné pokrýt z rozpočtu grantu nebo výzkumného projektu (náklady na otevřené publikování po dobu trvání grantu jsou uznatelné např. v projektech H2020, ERC, MŠMT apod.), případně z prostředků pracoviště (jsou-li na tyto poplatky vyčleněny finance).

Slevy pro autory z UK

American Chemical Society

 • Díky předplatnému kolekce ACS Publications mají všichni korespondenční autoři z Univerzity Karlovy nárok na slevu 250 USD ze základní ceny APC. Další slevu mohou získat ti autoři, kteří jsou zároveň členy ACS Membership programu.

 • Více informací o slevách na publikační poplatky naleznete na stránkách ACS Open Access (sekce „Member discounts“) a v oficiálním ceníku​.

American Physical Society - dočasná sleva 2020

 • V roce 2020, v rámci oslav 50. výročí vydávání Physical Review A, B, C a D, vydavatelství American Physical Society nabízí slevu 50 % z cen APC v těchto časopisech, stejně jako v hybridních titulech a v Physical Review Letters.

 • Sleva je platná pro manuskripty vložené do recenzního řízení v kalendářním roce 2020 (mezi 1. lednem a 31. prosincem 2020) a následně přijaté a publikované v některém z uvedených časopisů: PRL; PRA; PRB; PRC; PRD; PRE; PRApplied; PRFluids; PRMaterials.

 • Pro více informací navštivte stránky vydavatele.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

 • Díky předplatnému zdroje IEEE/IET Electronic Library (IEL) skrze Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib) mohou autoři UK čerpat vouchery na publikační poplatky u tohoto vydavatele. Národní konsorcium má k dispozici 5 voucherů na rok, přičemž přerozdělení těchto slevových tokenů funguje na principu “first come, first served”.

 • Pro využití voucheru je třeba, aby se autor registroval k RightsLink Author (k dispozici je manuál pro autory) a byl správně přiřazen k instituci 37740: Univerzita Karlova (UK). Ze strany CzechELibu následně dojde k oslovení kontaktní osoby Univerzity Karlovy a potvrzení si právoplatnosti uplatnění tokenu. Poté dojde ke schválení žádosti o financování APC z dostupných tokenů (do jejich vyčerpání).

Karger Publishers

 • Součástí předplatného zdroje Karger Journals v rámci národního konsorcia koordinovaného projektem CzechELib na roky 2020-22 je nárok korespondenčních autorů z Univerzity Karlovy na plné prominutí open access publikačních poplatků (APC a Authors Choice) při publikování v plně otevřených (Full Open Access) i hybridních časopisech (tituly s „Author’s ChoiceTM“ službou) vydavatelství Karger Publishers.

 • Pro získání bezplatného nároku na OA publikování je potřeba v procesu odevzdávání článku v redakčním systému vydavatele v sekci Open Access Agreements > Eligibility Declaration vybrat možnost „Eligible“ a uvést název instituce Univerzita Karlova (Charles University).

 • Dále je potřeba prokázat příslušnost korespondenčního autora k UK jednou ze 3 možností:

  • Uvedením e-mailu korespondenčního autora z domény cuni.cz (tzn. pracovní e-mail)

  • Uvedením persistentního identifikátoru (např. ORCID), kde má autor v profilu nastavenou afiliaci k Univerzitě Karlově, v metadatech článku

  • Uvedením afiliace k Univerzitě Karlově v metadatech článku

 • Návod k procesu podání článku naleznete v přiložené prezentaci (část k open access viz slide 9-10).

 • Detailní popis podmínek pro prominutí platby při publikování v open access režimu u vydavatelství Karger Publishers pro Univerzitu Karlovu naleznete v licenční smlouvě (str. 34 – Appendix E: Workflow for Open Access Publishing) a další informace také na stránce Funding and Institutional Open Access Agreements.

 • V případě, že jste jakožto korespondenční autor/ka open access článku přijatého k publikování po 8. lednu 2020 v některém z plně otevřených či hybridních časopisů vydavatelství Karger Publishers platil/a publikační poplatek, má Univerzita Karlova nárok na vrácení uhrazené platby. Pro asistenci s žádostí o zpětnou refundaci se prosím obraťte na Centrum pro podporu open science.

Lippincott Williams & Wilkins

 • Součástí předplatného zdroje Lippincott Williams & Wilkins High Impact Collection v rámci projektu CzechELib na rok 2020-22 je právo na odpuštění celkem 5 (pěti) open access publikačních poplatků (APCs) k publikování článků korespondenčních autorů z lékařských fakult Univerzity Karlovy (1. LF, 2. LF, 3. LF, LFHK, LFP) v plně otevřených i hybridních časopisech Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health. Přerozdělení těchto slevových tokenů mezi autory z oprávněných fakult funguje na principu “first come, first served” (do jejich vyčerpání).

 • Máte-li přijatý článek k publikování v některém z LWW časopisů a chcete-li využít voucher na pokrytí nákladů spojených s open access poplatkem, obraťte se na Centrum pro open science.

MDPI

 • Univerzita Karlova je členem programu Institutional Open Access Program (IOAP), všichni korespondenční autoři z UK proto mají nárok na 10% slevu z APC ve všech časopisech MDPI.

 • Při vkládání/odevzdávání rukopisu do časopisu má autor v posledním kroku možnost zkontrolovat, zda má nárok na slevu v rámci IOAP. Program je předem vybrán, pokud autor používá institucionální e-mailovou adresu (z domény cuni.cz).

SCOAP3

 • SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) je mezinárodním konsorciem knihoven a výzkumných center z oboru částicové fyziky fungující pod záštitou Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). I díky zapojení Univerzity Karlovy do tohoto konsorcia mohou její autoři bezplatně publikovat články z oboru částicové fyziky ve vybraných vědeckých recenzovaných časopisech.

 • Všechny články financované programem SCOAP3 jsou po zveřejnění zpřístupněny na platformách daných vydavatelů a ve SCOAP3 repozitáři.

3. krok: Publikujte článek u vybraného  vydavatele

Pokud jste si vybrali vhodný otevřený časopis (prověřili jste si jeho kvalitu a v případě placeného modelu máte prostředky na pokrytí publikačních poplatků), odešlete preprint svého článku redakci.


Jakmile článek projde recenzním řízením a je publikován, autor se dál nemusí starat o zajištění otevřeného přístupu. Ten v případě zlaté cesty zajišťuje přímo vydavatel na svých stránkách.


Abyste zajistili úplné otevření svého článku, doporučujeme článek publikovat pod některou z veřejných licencí. Nejběžnějšími veřejnými licencemi využívanými nejen u vědeckých článků, jsou mezinárodně známé licence Creative Commons (CC). Pomocí některé z nabízených 6 variant licencí CC můžete sdělit, jak má být nakládáno s publikovaným dílem a umožnit tak komukoliv užít dílo v rámci jasně stanovených podmínek.


Nevíte-li, jakou licenci zvolit pro svou publikaci, využijte jednoduchou aplikaci pro výběr vhodné licence.


Poslední změna: 24. červen 2020 12:26 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám