Kategorizace dat

Spravovaná data lze kategorizovat do 4 stupňů, které následně ovlivňují způsob jak s nimi správně zacházet.

veřejná data

Data zpřístupnitelná komukoliv bez jakýchkoliv omezení, např. veřejně vystavena na internetu.


Jejich zveřejnění nepředstavuje žádné ohrožení pro UK nebo jiné instituce či osoby.

veřejně přístupné výzkumné zprávy a výzkumná data


open-source software


propagace


veřejné informace o službách
interní data


Data určená jen pro vnitřní potřebu obecně definované skupiny osob (např. spolupracovníci projektu, pracovníci instituce apod.).


Nevyžadují však zvláštní regulaci nebo ochranu (ze zákona, dle smlouvy apod.).


Zpřístupnění mimo danou skupinu nezpůsobí přímou škodu (finanční, morální, právní apod.).

interní korespondence


zápisy z jednání


vnitřní směrnice a předpisy


nepublikované výzkumné zprávy
diskrétní data

Data určená výhradně pro vnitřní potřebu přesně definované skupiny osob (např. zaměstnanec a jeho přímý nadřízený, pracovník HR oddělení a uchazeč o zaměstnání, skupina správců IT systému s administrátorskými právy k němu).


Vyžadují ze své povahy regulaci nebo ochranu, typicky jsou data chráněná ze zákona nebo na základě nějaké smlouvy/licence (jedná se např. o osobní údaje osob, data spadající pod obchodní tajemství apod.).


Zpřístupnění mimo danou skupinu osob velmi pravděpodobně způsobí škodu (finanční, morální, právní apod.).

ekonomické a personální údaje osobní povahyosobní údaje studentů, zaměstnanců, spolupracovníkůčísla identifikačních průkazů, rodná čísla apod.čísla kreditních karetcenná výzkumná data (poskytující např. konkurenční výhodu)rozsáhlé kolekce interních datpřístupové údaje (např. hesla či šifrovací klíče) k málo významným systémům a interním datům
citlivá data


Data určená striktně jen pro vnitřní potřebu přesně definované skupiny osob (např. zdravotník a jeho pacient, řešitelé projektu pracující s daty podléhajícími komerčnímu či podobnému tajemství apod.).


Vyžadují ze své povahy zvláštní regulaci nebo obzvláštní ochranu, typicky jsou data přísně chráněná ze zákona nebo na základě smlouvy/licence (jedná se např. o velmi cenná data spadající pod obchodní tajemství, citlivé osobní údaje apod.).


Zpřístupnění mimo danou skupinu oprávněných osob velmi pravděpodobně způsobí škodu (finanční, morální, právní apod.) velkého rozsahu se závažnými a nevratnými následky.


V univerzitní praxi do této kategorie spadají jen některá data.

zdravotní data, citlivé osobní údajevelmi cenná výzkumná data (poskytující např. unikátní a těžko opakovatelnou konkurenční výhodu) nebo výzkumná data obsahující vysoce důvěrné údajerozsáhlé kolekce diskrétních datpřístupové údaje (např. hesla či šifrovací klíče) k důležitým systémům a datům kategorie diskrétní nebo citlivá
Poslední změna: 17. leden 2023 09:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám