Základy kybernetické bezpečnosti

Co dělat

Co nedělat

Používejte silné heslo a změňte ho, pokud se domníváte, že mohlo být prolomeno 

Nesdělujte nikomu své heslo 

Oznamte jakoukoli ztrátu nebo podezření na ztrátu dat 

Nepoužívejte své univerzitní heslo pro žádný jiný účet 

Dávejte si pozor na falešné e-maily nebo telefonáty se žádostí o důvěrné informace – cokoli podezřelého nahlaste bezpečnostnímu týmu na adrese abuse@cuni.cz 

Neotvírejte podezřelé dokumenty či odkazy 


Udržujte software aktuální a používejte antivirus na všech zařízeních, kde je to možné 

Nenarušujte bezpečnost univerzitních systémů 

Mějte na paměti rizika používání veřejných Wi-Fi nebo počítačů 

Neposkytujte přístup k univerzitním informacím a systémům 

Zajistěte, že univerzitní data jsou uložena v univerzitních systémech 

Nekopírujte důvěrné informace univerzity bez povolení 

Chraňte svá osobní zařízení heslem a šifrováním 

Nenechávejte své počítače a telefony odemčené 

Přihlašovací údaje

Přestože je zabezpečení dat na síťových a cloudových úložištích na vysoké úrovni, nejslabším článkem obvykle bývá koncový uživatel, respektive způsob jeho autentizace: Pokud pro přístup používáte slabé heslo / heslo sdílené s jinými službami apod. a zároveň je heslo jediným prvkem autentizace, pak může vyzrazení hesla nepovolané osobě vést ke kompromitaci zabezpečení všech dat a služeb, ke kterým máte přístup.


Přístupové údaje k pracovním datům byste nikdy neměli zadávat do cizích počítačů (v kavárně, u kamaráda apod.), u kterých nemáte žádné povědomí ani záruky o jejich zabezpečení. Používejte svoje notebooky, telefony apod.


Abyste zvládli používat silná hesla unikátní pro každou službu, může být užitečné používat kvalitní správce hesel.

Soukromé počítače využívané pro pracovní účely

Je nutné si uvědomit, že na domácí počítače či jiná zařízení používaná pro přístup k pracovním datům by měly být kladeny stejné požadavky na zabezpečení jako na pracovní počítače. Málokdo má doma kamerový systém a vrátnici s nepřetržitým dohledem, proto věnujte zvýšenou pozornost fyzickému zabezpečení v době vaší nepřítomnosti (např. když jste na pracovišti).


Nezapomínejte na své ratolesti, které nejen mohou zapomenout zamknout při odchodu z domácnosti, ale často budou domácí počítač využívat spolu s vámi – striktní oddělení uživatelských účtů na počítači pro pracovní a osobní účely a nedostupnost administrátorských oprávnění dětem na sdíleném počítači by mělo být samozřejmostí. Stejně jako instalace kvalitního antivirového a antimalware software a firewallu.


Zabraňte instalaci her a podezřelého softwaru na počítač, který používáte k práci. Instalujte jen důvěryhodný software, u kterého jste ověřili jeho autenticitu, zamyslete se nad konfigurací softwaru (např. antivirové programy často automaticky odesílají soubory, které se jim zdají podezřelé, svému výrobci – takto mohou být z vašeho počítače bez vašeho vědomí odeslána data, která by se do rukou třetí strany dostat neměla).


Pamatujte, že data, která na domácím počítači nemáte, tam nemusíte chránit – ponechávejte pracovní data na síťových a cloudových úložištích a na domácí počítač stahujete jen minimum dat a jen na nezbytně nutnou dobu. Diskrétní a citlivá data pokud možno vždy šifrujte.

Povinnost hlášení ztráty služebních zařízení

Na základě pokynu pověřence na ochranu osobních údajů máte povinnost nahlásit pověřenci každou ztrátu či odcizení každého zařízení nebo datového nosiče, které mohou umožnit přístup k osobním nebo citlivým údajům, za které UK odpovídá. Tento pokyn se týká každého zařízení, ze kterého lze data získat např. prolomením ochrany (hesla) nebo vyndáním disku a získáním údajů samotných nebo hesel pro přístup do systémů univerzity. Typicky jde o notebook, tablet, počítač z kanceláře nebo i mobilní telefon s přístupovými údaji. Ztrátu co nejdříve oznámí pracovník, který ji zjistil, nebo jeho nadřízený, a to na adresu gdpr@cuni.cz.


Hlášení bezpečnostních incidentů

Koordinaci řešení bezpečnostních incidentů v univerzitní síti zajišťuje již od roku 2015 bezpečnostní tým počítačové sítě Univerzity Karlovy CSIRT-CUNI. Hlášení bezpečnostních incidentů zasílejte dle návodu emailem na abuse@cuni.cz.Poslední změna: 27. březen 2023 10:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám