Způsoby přenosu dat

Denně řešíme při spolupráci s kolegy sdílení a přenos dat a souborů. Možnosti přenosu dat jsou závislé na rozsahu přenášených dat.  


1. Posílání dat jako příloha emailu

Data malého rozsahu (typicky soubory kancelářských aplikací apod.) v řádech MB jsou často přenášena emailem (podle typu emailového klienta lze přenášet v jedné zprávě soubory do velikosti zpravidla 10MB).


Na co si dát pozor...

V případě přenosu diskrétních dat je vždy nezbytné soubory šifrovat. Posílat emailem citlivá data nelze doporučit ani při použití šifrování.  Uvědomme si, že emaily jsou dnes běžně doručovány do různých mobilních zařízení (telefony, tablety, hodinky apod.) s různou úrovní zabezpečení,  riziko vyzrazení je při přenosu nešifrovaných souborů vysoké.


2. Využití flashdisků a USB disků

Dnes již velmi levné flash či USB disky velmi dobře poslouží k přenosu často i poměrně rozsáhlých dat, při použití šifrování nelze proti tomuto způsobu nic namítat, pokud správa koncových PC jejich zapojení umožňuje (řada firem využití USB portů k témto účelům právě z důvodů ochrany dat před jejich zcizením zakazuje).  Je však vždy potřeba dbát na bezpečné předání šifrovacího klíče a uvědomit si, že tento způsob přenosu neumožňuje ověřit, komu byla data poskytnuta.


Na co si dát pozor...

Jak bylo již výše uvedeno, v případě použití těchto přenosných medií je pro zajištění bezpečnosti zásadní  zajistit šifrování uložených dat. Je nezbytné mít na paměti vysoké riziko snadné ztráty media, tedy i ztráty uložených dat či jejich případného zneužití.


3. Využití úložišť pro jednorázové/ časově omezené předání dat

Existuje řada webových portálů, které umožňují pohodlně nahrát i rozsáhlá data za účelem jejich zpřístupnění/stažení dalším osobám (identita osob oprávněných ke stažení je určena zadáním emailové adresy).  I na tyto portály je potřeba nahlížet jako na dočasná datová úložiště a mít na paměti výše uvedené aspekty jednotlivých služeb.

a) Služba CESNETu „FileSender“ provozovaná sdružením CESNET, z. s. p. o.

... lze z důvodů uvedených v důvodu v oddíle 3.2 považovat za spolehlivou, služba aktuálně umožňuje přenos dat až 500 GB na soubor a nově nabízí při nahrání zvolit možnost šifrování. Uživatel tak má jistotu, že data na portálu jsou uložena šifrovaně (data nejsou čitelná ani pro správce úložiště), uživatel pak musí zajistit distribuci šifrovacího hesla adresátům (např. mailem, SMS apod). 

b) Služby jiných komečních portálů typu „ulož.to, uschovna.cz, e-disk apod.“

... naopak nelze z důvodů vysokého rizik zneužití dat v žádném případě doporučit.


4. Využití funkcionality „sdílení“ datových úložišť

Metoda sdílení v rámci Vámi vhodně zvoleného datového úložiště je určitě nejlepším řešením, neboť zajišťuje trvale Vámi pověřeným uživatelům přístup k nasdíleným aktuálním datům. Vždy si buďte jisti, jaká práva při sdílení ostatním uživatelům přidělujete.


Na co si dát pozor...

Pro citlivá či důvěrná vědecká data je volba vhodného datového úložiště zásadní především  z pohledu garance záruky ohledně bezpečnosti/důvěrnosti uložených dat nebo politiky nakládání s nimiPoslední změna: 13. říjen 2020 15:12 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám