Dokumentace a metadata

Abyste se ve svých datech lépe zorientovali jak vy sami, tak ostatní, pokud se rozhodnete data sdílet, je důležité vaše data dobře popsat. Informace obsažené v dokumentaci a jejich formát se odvíjí podle typu dat, se kterými pracujete. V některých případech stačí jednoduchý textový read-me soubor, kde bude popsán základní kontext výzkumu, jindy je vhodné použít např. tabulky nebo vložit komentáře přímo k danému souboru (např. pokud popisujete skript).


Pokud si nejste jistí, co by se mělo v metadatech (= data o datech) objevit, zkuste si položit otázku: “Jaké informace bych potřeboval k interpretaci a využití těchto dat, kdybych se k nim vrátil za deset let?”


Dokumentace může obsahovat například:

  • V jakém období / v jaké lokalitě probíhal sběr dat

  • Informace o nástroji nebo verzi softwaru, který byl použit ke sběru či analýze dat

  • Demografická data o respondentech, způsob oslovování respondentů

  • Seznam proměnných / názvů polí v tabulce a jejich popis (např. hodnoty, kterých mohou nabývat)

  • Vysvětlivky zkratek či kódových označení

  • Laboratorní deník

  • Formulář dotazníku

  • Vzor informovaného souhlasu

  • Licenční podmínky pro využití nasbíraných dat

  • ...a mnoho dalších informací


Obzvlášť pokud se rozhodnete svá data sdílet, doporučuje se při tvorbě metadat dbát na oborové zvyklosti a používat standardizované formáty a ontologie (= standardizované slovníky). Tím zajistíte, že vaši kolegové z oboru vašim datům snadno porozumí, a je menší pravděpodobnost, že dojde k dezinterpretaci vašich dat. Pokud použijete standardizovaný popis dat, je navíc jednodušší mezi sebou kombinovat data z různých zdrojů.


K vyhledání vhodných metadatových standardů můžete využít například platformu FAIRsharing, seznam oborových metadatových standardů na stránkách DCC, nebo české otevřené formální normy.Poslední změna: 17. leden 2023 09:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám