Organizace a pojmenovávání souborů

V průběhu výzkumného procesu často vzniká velké množství dat, proto je důležitý výběr logického a konzistentního pojmenování a uspořádání souborů, který vám i ostatním pomůže data snadno vyhledat a použít. V ideálním případě byste se měli nad strukturou a pojmenováním souborů zamyslet ještě předtím, než data začnete sbírat.


Způsobů, jak soubory “správně” pojmenovat, je mnoho a vždy bude záležet na typu dat, které sbíráte. Názvy souborů by obecně neměly být příliš dlouhé, avšak měly by obsahovat dostatečné množství informací, abyste podle názvu byli schopni určit, o jaký soubor se jedná. Zde je několik tipů pro pojmenovávání souborů:

  • Použijte datum ve formátu YYYYMMDD pro chronologické řazení

  • Pokud nepoužíváte pro práci s daty nástroj, který umožňuje verzování (například OSF), pak je dobré uvést v názvu verzi souboru

  • Nepoužívejte v názvech souborů speciální znaky jako např. ! @ # $ % & *, protože se často používají pro specifické úkony v různých operačních systémech

  • Pokud pracujete v týmu, můžete uvést iniciály autora souboru nebo autora poslední změny v souboru

  • Pokud generujete více typů souborů, můžete je rozlišit identifikátory, např. dotazník, rozhovor, test atd.

  • Pokud pracujete s více účastníky výzkumu, můžete označit respondenta (např. pomocí iniciál nebo kódového označení)

  • Pokud pracujete na více projektech zároveň, můžete použít označení projektu, ke kterému se data vztahují

  • Domluvte se v rámci týmu na pořadí jednotlivých elementů v názvu souboru a užívaném rozdělovači (např. podtržítko nebo pomlčka)


Pokud používáte v názvech souborů zkratky nebo kódová označení, je dobré připravit si také dokument, kde bude vysvětlené, co které označení znamená.


Při organizaci a pojmenování souborů je nejdůležitější být konzistentní a také, aby všichni spolupracovníci věděli, jakým způsobem mají soubory pojmenovat a do jakého adresáře je uložit.


Poslední změna: 17. leden 2023 09:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám