Kde nalézt již existující výzkumná data

Nejjednodušším způsobem, jak nalézt již existující výzkumná data týkající se problematiky, kterou zkoumáte, je, pokud je odkaz na podkladová data součástí publikace (např. formou perzistentního identifikátoru v Data Availability Statement). Tak relevantní datové sady snadno naleznete již během rešerše dané problematiky. V současné době ještě není citování dat jako součást publikace příliš běžné, nicméně se dá očekávat, že se vzrůstajícím počtem akademických časopisů, které přijímají datové politiky, se bude množství článků s odkazem na podkladová data zvyšovat.


Spolehlivým zdrojem výzkumných dat jsou datové repozitáře. Vyhledávat můžete například v obecných repozitářích jako je Zenodo, Figshare nebo Dryad, nebo v oborově zaměřených repozitářích, které můžete vyhledat například pomocí registru datových repozitářů re3data.org.


Dalším důvěryhodným zdrojem výzkumných dat jsou datové časopisy (data journals), které publikují recenzované články popisující online dostupné datové sady a zajišťují tak, že publikovaná data jsou vysoké kvality a jsou dobře popsaná.


Kromě těchto zdrojů můžete využít také vyhledávače datových sad Mendeley Data nebo Google Dataset Search.


K výzkumu je také možné použít data veřejné správy publikovaná formou otevřených dat, která můžete najít v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).


Pokud naleznete již existující data, která se týkají vámi zkoumané problematiky, ujistěte se, že jsou pro váš výzkum skutečně vhodná a můžete je použít.


Ověřte si:


  • že jsou data z důvěryhodného zdroje (např. certifikovaný repozitář, recenzovaný datový časopis, známý autor)

  • že jsou data důkladně popsána a uvádí kontext, ve kterém byla sbírána (např. na jaké populaci a v jakých podmínkách byl sběr dat prováděn)

  • v jakém formátu jsou data uložena (je k otevření datových souborů potřeba speciální software?)

  • za jakých podmínek můžete data opětovně využít (licenční podmínky, svolení autora)

  • jak dlouho budou nalezená data uchovávána (nehrozí, že budou data ztracena či smazána, např. pokud jsou publikována na osobní stránce autora?)


Poslední změna: 2. březen 2023 09:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám