Interoperabilita (to be Interoperable)

I1. (meta)data používají pro reprezentaci znalostí formální, dostupný, sdílený a široce aplikovatelný jazyk

I2. (meta)data používají slovníky, které se řídí zásadami FAIR

I3. (meta)data obsahují reference na další (meta)data


Aby se zvýšila možnost opakovaného použití výzkumných dat, je důležité, aby bylo možné integrovat je s jinými datasety a aby byly kompatibilní s nástroji pro jejich zpracování. Data a jejich metadatový popis by proto měla používat standardizované výrazy (tzv. ontologie), aby se snížila pravděpodobnost jejich mylné interpretace (např. MeSH ve zdravotnickém výzkumu nebo standardy ISO a další). Použitím standardizovaných výrazů se zlepší také možnost strojového zpracování dat. K vyhledání vhodných standardů můžete využít například platformu FAIRsharing, seznam oborových metadatových standardů na stránkách DCC, nebo můžete použít české otevřené formální normy. Pokud využíváte k popisu dat konkrétní ontologie, uveďte tuto informaci v metadatech (ideálně formou perzistentního odkazu na danou ontologii).


Pokud je to možné, měla by být data uchovávána v otevřených formátech, aby opakované použití dat nebylo podmíněno vlastnictvím komerčního softwaru.


Poslední změna: 17. říjen 2022 13:30 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám