Dostupnost (to be Accessible)

A1. (meta)data lze získat pomocí jejich identifikátorů při využití standardních komunikačních protokolů

A1.1 protokol je otevřený, zdarma k dispozici a univerzálně použitelný

A1.2 protokol umožňuje v případě potřeby autentizaci a autorizaci

A2. metadata jsou dostupná i v případě, že data samotná již nejsou k dispoziciData a jejich metadata by měla být získatelná pomocí svého (perzistentního) identifikátoru. K datům by měl být zajištěn otevřený přístup, ideálně prostřednictvím repozitáře. Je-li potřeba přístup k datům omezit, je třeba ověřit, že vámi vybraný repozitář umožňuje autentizaci a autorizaci.


Ne všechna data je možné volně sdílet, omezení přístupu k datům může být za určitých podmínek v souladu s principy FAIR (např. pokud data obsahují osobní údaje, jedná se o citlivá data, data spojená s národní bezpečností apod.). Je-li k datům přístup omezený, pak by měla být volně přístupná alespoň metadata, tedy informace, že daná datová sada existuje a obecné informace o tom, co obsahuje. Metadata by zároveň měla obsahovat informace o podmínkách a omezeních přístupu, např. specifikovat, za jakých podmínek je možné získat k datům přístup.


Poslední změna: 6. říjen 2022 12:29 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám