Digitální repozitář

K čemu slouží a kde ho najdete?


Digitální repozitář UK byl uveden do provozu v roce 2017 a primárně slouží k ukládání a zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací (VŠKP) obhajovaných od roku 2006 a habilitačních prací obhajovaných po 1. 3. 2017. Ukládání a zpřístupňování VŠKP a habilitačních prací je zakotveno v opatření rektora č. 72/2017, Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací.


Open access dokumenty v Digitálním repozitáři UK


V repozitáři jsou také ukládány a zpřístupňovány open access dokumenty vydávané některými fakultami a součástmi UK a Nakladatelstvím Karolinum. Konkrétně se jedná o:Open access monografie a články z časopisů jsou v repozitáři dostupné pod jednou z variant licence Creative Commons, bez nutnosti přihlášení do repozitáře.


Další obsah Digitálního repozitáře UK


Obsah repozitáře jsou dále také následující druhy dokumentů:


  • Vybrané digitalizované VŠKP obhajované před rokem 2006

  • Digitalizované studijní materiály pro studenty se speciálními potřebami

  • Archiv plných textů České geografické bibliografie online


Tento obsah je v repozitáři dostupný pouze pro vybrané skupiny uživatelů (po přihlášení nebo přístupu z vybraných terminálů v budovách UK, respektive na základě schválení žádosti poskytnutí kopie dokumentu).


Poslední změna: 23. únor 2023 13:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám