Predátorské konference

Predátorské konference (predatory conferences, někdy označovány bogus/fake conferences nebo predatory meetings) se vydávají za legitimní vědecké konference, jejich účelem je profitovat na registračních poplatcích bez jakéhokoliv kvalitativního přínosu vědecké komunitě. Tato nekalá praktika často zneužívá potřeby účasti na mezinárodních konferencích začínajících vědců. 


Predátorské konference mají dvě formy: 

 1. Konference se vůbec nekoná - informuje o ní webová stránka a často nevyžádané e-maily, po zaplacení registračního poplatku však veškerá komunikace končí a akce nikdy neproběhne.

 2. Konference se koná, ale v neadekvátní kvalitě - akce skutečně proběhne, nicméně její kvalita neodpovídá běžným standardům, často ji provází chabá organizace, změny v programu, chybějící prezentující a příliš obecné prezentace bez logické souvislosti mezi nimi.

Registrací a případnou účastí na predátorské konferenci může autor nejen ztratit významnou finanční částku, ale i poškodit svou vědeckou reputaci. Některé predátorské konference jsou organizovány predátorskými časopisy/vydavateli, kteří organizují (někdy až tisíce ročně) konferencí za účelem umělého zvýšení kredibility přednášejících a počtu zveřejněných článků tím, že přijaté články automaticky zveřejňují v režimu open access, čímž autorům zabrání daný článek následně publikovat u důvěryhodného vydavatele.

Znaky predátorských konferencí

Predátorské konference zpravidla vykazují hned několik z níže uvedených znaků:

 • Mají se konat v turisticky lákavých destinacích (Paříž, Dubaj, Řím, Tokio apod.).

 • V názvu mají obecná slova jako global, international apod.

 • Pozvánky a komunikace s organizátory obsahují četné gramatické chyby a překlepy.

 • Pozvánky jsou rozesílány jako nevyžádané zprávy (spam) či přes soukromé zprávy na sociálních sítích (LinkedIn, Facebook apod.).

 • Pozvánky jsou rozesílány z veřejného e-mailového účtu bez afiliace k instituci (Gmail, Hotmail, Seznam, Centrum apod.).

 • V pozvánce jste vyzváni, abyste na konferenci přizvali své kolegy (i k aktivní participaci).

 • Jste zváni na konferenci, jejíž téma se neshoduje s Vaší oblastí výzkumu a expertízou.

 • Konference se věnuje velkému počtu tematických oblastí, které na sebe nijak logicky nenavazují.

 • Konference se koná pouze online (tzv. virtuální konference) – POZOR: V reakci na epidemii COVID-19 i legitimní konference přechází do online prostředí.

 • Často a opakovaně se mění důležité termíny (zaslání abstraktů, termín konference, registrace).

 • Konferenci předchází neobvyklý proces přijímání příspěvku (bez výběrového a recenzního řízení).

 • Způsob platby registračního poplatku je jiný než platba kreditní kartou, často se k platbě váže „non-refundable policy“, tedy v případě zrušení nevrací peníze nebo je vrací formou kreditu na další z jejich konferencí.

 • Organizátor konference uvádí lživé informace o indexaci či organizaci významným vydavatelem či službou.

 • Informace o programu konference jsou nejasné a často se mění.

 • V e-mailu pozvánky je uvedeno "you are invited" v předmětu zprávy.

 • Organizátor Vám zašle certifikát o účasti po zaplacení registračního poplatku.

Jak se vyhnout predátorským konferencím?

Účast a prezentování na konferencích pochybné kvality je v rozporu s Etickým kodexem Univerzity Karlovy, poškozuje Vaše dobré jméno i dobré jméno UK a vrhá špatné světlo na Vaši vědeckou činnost. 


Pokud se chcete zúčastnit konference, ale nejste si jistí s její důvěryhodností, doporučujeme ji prověřit pomocí následujících kroků:

Další konkrétní kroky k prověření důvěryhodnosti představuje stránka Vím, kde konferuji. Jedná se o českou verzi anglické stránky Think.Check.Attend.   


Nejste-li si jistí důvěryhodností konference, obraťte se na centrální podporu nebo se poraďte se svým školitelem, fakultní knihovnou nebo kolegou v oboru.

Užitečné zdroje

ASADI, Amin, Nader RAHBAR, Mohammad JAVAD REZVANI a Fahime ASADI. 2018. Fake/Bogus Conferences: Their Features and Some Subtle Ways to Differentiate Them From Real Ones. Science and Engineering Ethics [online]. (24), 779-784 [cit. 2020-06-09]. DOI: 10.1007/s11948-017-9906-2. ISSN 1471-5546.


BOURGAULT, Annette M. 2019. Predatory Conferences: Not the Meeting You Expected. Critical Care Nurse [online]. 39(5), 10-12 [cit. 2020-06-09]. DOI: 10.4037/ccn2019805. ISSN 0279-5442.


Poslední změna: 17. leden 2023 09:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám