Důvodová zpráva

Důvodová zpráva ke společné deklaraci vedení Univerzity Karlovy a Akademického senátu Univerzity Karlovy k politice otevřeného přístupu (Open Access) na Univerzitě Karlově

Otevřený přístup (Open Access) je neomezený bezplatný přístup k vědeckým článkům, dalším publikacím a datovým souborům. Jde o celosvětový trend, ke kterému se hlásí tuzemské i zahraniční univerzity. Základním dokumentem je přitom Berlínská deklarace otevřeného přístupu, ke které se připojila i Univerzita Karlova.


Politiku otevřeného přístupu podpořila též vláda ČR schválením Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017–2020. Stejně tak je politika Otevřený přístupu podporována i na celoevropské úrovni. V doporučení č. 2012/417/EU, o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání se uvádí, že politiky otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu by se měly vztahovat na veškerý výzkum financovaný z veřejných prostředků.“ Princip otevřeného přístupu je také zakotven v programu EU Horizon 2020.


V dlouhodobém záměru na roky 2016-2020 si Univerzita Karlova vytyčila jako dílčí cíl vytvářet podmínky pro širší využívání režimu Open Access v oborech, kde je takový typ publikování vhodný. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle by měla být právní, metodická a infrastrukturní podpora pro využívání režimu Open Access.


V koncepci nakladatelské politiky schválené Akademickým senátem UK v roce 2013 se uvádí, že princip Otevřeného přístupu (Open Access, dále OA) by se měl stát základním způsobem přístupu k výukovým materiálům. Aplikace principů OA na UK musí mít charakter doporučení, nikoli povinnosti. Koncepce dále doporučuje uplatnění Otevřeného přístupu u webových platforem, e-autorských učebních textů, elektronických vědeckých monografií, elektronického publikování článků.


Cílem následující deklarace je potvrdit směr, kterým se chce Univerzita Karlova jako instituce ubírat v oblasti otevřeného přístupu (Open Access) a způsob jeho naplňování, při současném respektování svobody volby jednotlivých akademiků.Poslední změna: 9. květen 2023 09:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám