Citování výzkumných dat

Používáte-li ve svém výzkumu data třetích stran, je třeba je řádně citovat. Obdobně jako u citování publikací, i u dat je důležité uvést dostatek informací tak, aby mohla být snadno vyhledatelná a identifikovatelná. Dokument Joint Declaration of Data Citation Principles (Data Citation Synthesis Group 2014) specifikuje základní principy citování dat. Jelikož řada datových repozitářů, nakladatelů a dalších institucí tyto principy uznává, často bývá u publikovaných dat uvedený doporučený formát citace, který principům odpovídá. Pokud u dat není uvedený doporučený formát citace ani jej autor neuvádí v dokumentaci, pak byste měli uvést alespoň následující informace:

  • autor dat

  • rok, kdy byla data publikována

  • název datasetu

  • místo publikování datasetu (vydavatel nebo repozitář)

  • perzistentní identifikátor (pokud je datům přidělen)

  • specifikace použité verze nebo podskupiny dat


Doporučený formát citace uvedený u datové sady v repozitáři TROLLing, který nabízí také možnost exportu citace.
Doporučený formát citace uvedený u datové sady v repozitáři TROLLing, který nabízí také možnost exportu citace.

Užitečné zdroje

Ball, Alex & Monica Duke. 2015. How to cite datasets and link to publications. DCC How-to Guides. Edinburgh: Digital Curation Centre. Dostupné z https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/cite-datasets


Data Citation Synthesis Group. 2014. Joint declaration of data citation principles. Martone M. (ed.) San Diego CA: FORCE11. https://doi.org/10.25490/a97f-egyk
Poslední změna: 21. listopad 2022 13:10 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám