Monitoring OA poplatků

Sběr údajů o platbách za open access poplatky probíhá na Univerzitě Karlově od roku 2019. Impulzem pro monitoring byla výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace k dodání dat o těchto typech plateb za roky 2016-18 (výzva souvisela s plněním Akčního plánu k implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017-2020).


V současné době identifikaci plateb a kompletaci bibliografických dat provádí na jednotlivých fakultách a součástech pověřené osoby (zpravidla fakultní koordinátoři open access ve spolupráci s pracovníky ekonomických odd.). Centrum pro podporu open science řídí a rozvíjí agendu monitoringu OA poplatků, poskytuje podporu fakultním koordinátorům při ověřování plateb a následně zajišťuje agregaci a finální čištění dílčích datasetů, analýzu pro vedení univerzity a vykazování směrem k CzechELib a do mezinárodní databáze OpenAPC.


Více informací o tom, jak APC monitoring na UK probíhá, se můžete dočíst zde. APC monitoring provádí i ostatní české univerzity a také univerzity v zahraničí, pár příkladů je rozebráno v samostatné analýze.


Data z monitoringu na UK


Výše uvedená vizualizace údajů o platbách za open access poplatky autorů Univerzity Karlovy pochází z databáze OpenAPC.


Workflow monitoringu OA poplatků a doprovodné metodické materiály jsou průběžně aktualizovány a rozvíjeny v rámci plnění cílů projektu Rozvoj kapacit VaV UK (RKV II).


Poslední změna: 8. únor 2023 11:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám