Open science: od dat k publikaci

Série školení pro akademické a výzkumné pracovníky UK v oblasti otevřeného přístupu k vědeckým informacím

Centrum pro podporu open science spolu s Odborem pro vědu a výzkum UK zve výzkumné a akademické pracovníky Univerzity Karlovy na praktické komplexní školení zaměřené na témata spojená se správou výzkumných dat (research data management) a otevřeného publikování (open access). 


Nad akcí převzal záštitu prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy.

Základní informace

Rozsah: Školení se skládá ze dvoudenní ucelené série přednášek (2 x 8 hodin) a navazujícího e-learningového kurzu v systému Moodle UK (cca 11 hodin)


Kdy: 3.–4. 2. 2021 (série přednášek)


Kde: vstup do místnosti (školení se uskuteční v nástroji MS Teams - prosíme o přihlášení do místnosti dle instrukcí níže)


Ke stažení:


Cílová skupina: Školení jsou svým obsahem zaměřena na výzkumné a akademické pracovníky s cílem uvést jak obecné informace o principech open science, tak představit užitečné nástroje, které mohou zaměstnanci UK ke své práci využívat, a možnosti podpory, které Univerzita Karlova nabízí. V rámci série školení budou probírány také podmínky poskytovatelů financí vztahující se k open science, což může být zvlášť užitečné pro řešitele evropských projektů (H2020, ERC apod.) nebo vedoucí výzkumných týmů. 


Na jaro 2021 chystáme také školení pro technicko-administrativní pracovníky zaměřené na podporu open science. Pro více informací sledujte stránky akce.


Pro obdržení potvrzení o úspěšném absolvování školení je potřeba zúčastnit se obou částí školení v plném rozsahu (dvoudenní online seminář + kurz v Moodle).

Registrace

Účast na akci je bezplatná.


V případě jakýchkoliv dotazů se nám můžete ozvat na openscience@cuni.cz

Program

Středa 3. 2. 2021

9:00 – 9:15

Prezence účastníků


9:15 – 9:30

Zahájení prvního dne, úvodní slovo


9:30 – 10:00

Otevřená data ve výzkumu a výuce: má to smysl?

Jan Cibulka (Český rozhlas)


prezentace | záznam


Praktická přednáška o tom, co vám vezme a dá, když vaše pracně sesbíraná výzkumná data vyvěsíte na web celému světu k dispozici.


10:00 – 11:30

Správa výzkumných dat

Mgr. Dagmar Hanzlíková; Ing. Milan Janíček (CpOS UK)


prezentace | záznam


Proč věnovat čas a energii správě výzkumných dat. Představení základních konceptů: FAIR data, data management plan (DMP), metadata.


11:30 – 12:30

pauza na oběd


12:30 – 14:00


Nástroje pro správu výzkumných dat a oborové repozitáře

Mgr. Jan Urban, Ph.D. (COŽP UK); Ing. Marek Suchánek (FIT ČVUT);

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (SOÚ AV ČR); Mgr. Pavel Straňák, Ph.D. (MFF UK)


prezentace 1 | prezentace 2 | prezentace 3 | prezentace 4 | záznamy


Výzkumní pracovníci z různých oblastí představí vybrané nástroje a oborové repozitáře, které vám mohou pomoci se správou výzkumných dat a jejich následným uchováním a zpřístupněním.


14:00 – 14:15

přestávka


14:15 – 15:15 


Sdílení výzkumných dat: As open as possible, as closed as necessary

Mgr. Dagmar Hanzlíková; Ing. Milan Janíček (CpOS UK)


prezentace | záznam


Jaká data sdílet? Jakým způsobem? A proč vůbec? Tato přednáška vás provede procesem sdílení dat od jejich dlouhodobého uchovávání až po různé možnosti jejich zveřejnění. 


15:15 – 16:15


EU quō vādis? Evropské vědecké infrastruktury a open science

Ing. Milan Janíček (CpOS UK)


prezentace | záznam


Evropská vědní politika a výzkumné infrastruktury a jejich vztah k open science. Jak ovlivní podpora open science a budování European Open Science Cloud (EOSC) hodnocení a financování vědy? 


16:15 - 16:30

přestávka

16:30 - 17:00

Služby e-infrastruktury CESNET

RNDr. David Antoš, Ph.D. (CESNET)


prezentace | záznam


Služby a nástroje pro práci s daty poskytované v rámci infrastruktury CESNET.


17:00 – 18:00 


Podpora na UK: Co nám kdy univerzita dala? 

Mgr. Dagmar Hanzlíková; Ing. Milan Janíček (CpOS UK)


prezentace


Představení možností podpory při správě výzkumných dat na Univerzitě Karlově a diskuze o možnostech dalšího rozvoje.

Čtvrtek 4. 2. 2020

9:00 – 9:15

Prezence účastníků


9:15 – 9:30

Úvodní slovo prof. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. (prorektor pro vědeckou činnost UK)


9:30 – 10:30

Open access: publikační režim pro 21. století 

Mgr. Tereza Simandlová (CpOS UK)


prezentace | záznam


Co znamená open access v souvislosti s vědeckou komunikací a přinese mi jako autorovi/autorce nějaké konkrétní výhody? Nejen na tyto otázky se pokusí příspěvek odpovědět a ukázat v jednoduchosti možnosti, jakými způsoby lze otevřít vědeckou publikační činnost, které nástroje k tomu využít a kam se mohou studenti a zaměstnanci UK obrátit pro pomoc a radu.


10:30 – 10:45

přestávka


10:45 – 11:45 

Open science a poskytovatelé financí 

Mgr. Dagmar Hanzlíková; Bc. Šárka Grofová, M. A. (CpOS UK)


prezentace | záznam


V rámci přednášky si projdeme podmínky vybraných mezinárodních/národních poskytovatelů financí v souvislosti s open access a open research data.


11:45 – 12:45

pauza na oběd


12:45 – 14:15

Predátoři ve vědě: jak se nenechat nachytat

Bc. Šárka Grofová, M. A. (CpOS UK)


prezentace | záznam


Představení predátorských praktik ve vědecké komunikaci; od predátorských vydavatelství po pochybné konference


14:15 – 14:30

přestávka


14:30 – 16:00 


Otevřený přístup k publikacím a právo

Mgr. Matěj Machů, Ph.D. (CPPT UK); JUDr. Daniela Králíková, Ph.D. (CUIP)


prezentace | záznam


První část právních příspěvků bude orientována na problematiku autorskoprávní. Úvod bude věnován nastínění vývoje v oblasti volného přístupu k publikacím, a to z pohledu českého kontinentálního i anglo-amerického copyright. Následně se posluchači seznámí s obecnými otázkami rozsahu a limitů autorskoprávní ochrany jak z pohledu autorů děl, tak z pohledu jejich uživatelů. Závěr se bude věnovat otázkám zaměstnaneckých děl zejména v kontextu UK.


16:00 – 16:15

přestávka


16:15 – 17:45 


Otevřená vědecká data a právo

Mgr. Matěj Machů, Ph.D. (CPPT UK); JUDr. Daniela Králíková, Ph.D. (CUIP)


prezentace | záznam


Druhá část právní sekce se bude věnovat zvláštnímu fenoménu ochrany dat respektive databází. Bude představeno rozlišení tradiční ochrany autorské od práv pořizovatele databáze vycházející z legislativy EU ve srovnání s režimem v zemích mimoevropských. Stejně tak dojde na problematiku vztahu zaměstnanců jakožto tvůrců vůči zaměstnavatelům, jehož režim se od autorskoprávního vztahu k publikacím liší.Podpořeno projektem OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222.


Poslední změna: 11. únor 2021 14:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám