• Kalendář

Kalendář

Rychlokurz open access (nejen) pro doktorandy Právnické fakulty

Co znamená open science, jaké je její místo v současné vědě a proč je publikování formou open access důležité (nejen pro začínající) akademiky?

Těmto tématům se bude věnovat seminář, který Právnická fakulta pořádá ve spolupráci s univerzitním Centrem pro podporu open science. Seminář je organizován zejména pro interní doktorandy Právnické fakulty, je ovšem otevřen všem studentům i akademikům.

Na seminář se může připojit či dostavit kdokoli bez předchozí registrace. Hlavním tématem je vysvětlení myšlenek otevřené vědy, proč může být prospěšné publikovat v režimu open access a jaké jsou konkrétní publikační možnosti v oblasti práva. Záštitu nad seminářem převzal pan prof. Handrlica, open science šampion UK.


Začátek akce 15. června 2022 v 16:00
Konec akce 15. června 2022 v 17:30
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Webové stránky https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU2MDZkMWYtZjQyOC00NzRhLTgwOWUtYzlmNDAyNTliYzJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%227a997983-ad9a-47f9-bd05-53568e63f821%22%7d
Místo konání akce Právnická fakulta, online
Cílová skupina Akademická obec
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám