prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.

Katedra správního práva a správní vědy

Právnická fakulta


ORCID: 0000-0003-2274-0221

ResearcherID: O-5855-2018

Scopus Author ID: 57119963900


Co Vás k open science přivedlo a jak se Váš vztah k otevřené vědě vyvíjel?

Je tomu již řadu let, co se na půdě Právnické fakulty pořádal seminář o tom, jak uspět v grantové činnosti. Na tomto semináři vystoupil tehdy ještě docent, dnes již profesor, Kysela a zajímavě mluvil o veličině h-indexu. Jeho vyprávění mě velice zaujalo a musím se přiznat, že jsem myšlenku na získání, co i jenom malinkého h-indexu nemohl dost dobře dostat z hlavy. Jak ale najít ohlas v mezinárodní sféře, jak být citován, a to ještě v indexovaných periodikách? Taková byla moje cesta k open science, protože jenom publikování ve formě otevřené vědy otevírá možnost, aby byl autor citován kdekoliv na světě. Ale také, aby byl kýmkoliv podroben kritice, nebo korekci.

Co z open science praxe je Vaším denním chlebem?

Jsem a v minulých letech jsem byl řešitelem několika grantů GAČR, v rámci kterých jsem publikoval v impaktovaných časopisech, které stojí na bázi open access. Jedná se zejména o Journal of World Energy Law and Business celkem nedávno se mi podařilo publikovat v Review of European, Comparative and International Environmental Law, který je v prvním kvartilu. Open science tedy považuji za integrální součást mé akademické práce a za ideální nástroj, jak dosáhnout viditelnosti mých výsledků a jejich celosvětovou dostupnost.

Proč je podle Vás otevřenost ve vědě důležitá?

Dnešní věda je prostorem bez hranic. To již několik desetiletí neplatí jenom o vědních oborech v oblastech přírodních věd, ale i o oborech, jakými jsou různé disciplíny práva. Ani v právních vědách nelze dosáhnout excelence bez toho, abychom nereflektovali mezinárodní trendy v akademickém diskursu, ovšem ani tehdy, pokud mezinárodní diskurs nebude reflektovat naše výsledky. Open science je ideálním prostředkem, jak držet krok s diskursem mezinárodní akademie, ale také jak dosáhnout, že naše výstupy budou citovány v zahraničí, a dosáhnout mezinárodní ohlas.

Co byste kolegům poradil, pokud by chtěli ve své praxi využívat open science principy?

Poradil bych to, co kladu na srdce zejména mým doktorandům – cílit zejména do zahraničních indexovaných periodik, které jsou evidovány buď v databázi Scopus, nebo ve WoS a u kterých je open access povětšinou pravidlem. Není to lehká cesta, každý autor musí překonat řadu obtíží a mnohokrát i řadu odmítnutí. Ovšem ve světě dnešní globální akademie je to jediná cesta, jak prospět do celosvětového diskursu a jak uspět v mezinárodním srovnání.

Které překážky je podle Vás nutné překonat, aby se open science mohla stát běžnou praxí?

Zejména je třeba opustit závody o dosažení nejvyšší kvantity publikací, které povětšinou kulminují v desítky, až stovky záznamů v nejrůznějších obskurních časopisech a sbornících. Cílem by se mělo stát – a takové by mělo být i naše chápání vědy – publikování v nejprestižnějších indexovaných žurnálech, které s open access pracují. V právních vědách to ovšem vyžaduje posun v celkovém étosu vědu a – do značné míry – i generační obměnu.

Co pro Vás open science znamená?

Open science je otevřeným oknem do nebes světové vědy.
Poslední změna: 3. prosinec 2021 12:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám