JUDr. Lukáš Lev Červinka

Department of Constitutional Law

Faculty of Law


ORCID: 0000-0002-0770-7071

Twitter: @CervinkaLev


Co vás k open science přivedlo a jak se Váš vztah k otevřené vědě vyvíjel?

Během svého doktorského studia jsem se opakovaně potýkal se situací, kdy jsem musel žádat své kolegy z jiných fakult nebo ze zahraničních universit, zdali by mi neposlali článek z časopisu, ke kterému skrze Právnickou fakultu nemám přístup, jelikož dané periodikum není ryze právnické. To bylo poprvé, kdy jsem si uvědomil, jak uzavřenost publikování v akademickém světě ovlivňuje samotný výzkum. Jednoduše řečeno, nemáte-li přístup k některému okruhu vědeckých poznatků, jste nuceni se zaměřit na jinou oblast a formovat své zaměření a své vědecké projekty i se zřetelem na tento faktor.

Co z open science praxe je Vaším denním chlebem?

Jednak je to snaha své výstupy a data, na nichž jsou založeny, vytvářet takovým způsobem, aby byly skutečně přístupné komukoli, a poté také snaha otevírat témata svého akademického zájmu širší veřejnosti.

Proč je podle Vás otevřenost ve vědě důležitá (jaké jsou její přínosy)?

V rámci akademického světa je, podle mého názoru, open science jediným způsobem nejen k rozvíjení vědeckého poznání, ale také k udržení plurality. Jinými slovy, otevřená diskuse je možná jen tehdy, jestliže i věda samotná je otevřená. V okamžiku, kdy se uzavřeme do svých "národních" věd, úzce vymezených oborů a jejich periodik přístupných jen afiliovaným akademikům, o otevřenou diskusi se nutně připravujeme. Kapitolou samou sobě je pak otevřenost vědy navenek, která jako jediná může předcházet nejen odtržení vědy od reality, ale i poklesu důvěry společnost ve vědu jako takovou a její přínosnost pro širší společnost.

Co byste kolegům poradili, pokud by chtěli ve své praxi využívat open science principy?

Najít na svém pracovišti někoho, kdo se již touto cestou vydal a bude schopen poradit a pomoci se zorientovat. Nu, a vedle toho pak především to, že rozhodnout se pro open science neznamená, zejména u začínajících vědců, že je třeba vždy publikovat v režimu open access anebo nepublikovat vůbec. Zkrátka, open science není dogma. Je lepší se snažit udělat maximum možného než vyhořet při snaze dosáhnout ideálu. 

Které překážky je podle vás nutné překonat, aby se open science mohla stát běžnou praxí?

V českém právní vědě je to především nedostatek informací. Začínající vědec se mnohdy o open science dozvídá spíše náhodou a není příliš motivován, aby se touto cestou vydal. 

Co pro Vás open science znamená?

Otevřená diskuse napříč akademickou obcí i širokou veřejností.Poslední změna: 1. srpen 2022 09:40 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám