• Aktuality a články

Aktuality a články

6. dubna 2021

Série školení představí, jak podporovat open science

Centrum pro podporu open science zve všechny technicko-administrativní pracovníky Univerzity Karlovy na sérii školení zaměřující se na pomoc výzkumným pracovníkům při správě výzkumných dat a publikování v režimu open access.


Školení navazuje na úspěšnou sérii přednášek Open science: od dat k publikaci, která nabídla akademickým a výzkumným pracovníkům UK vhled do světa publikačního režimu open access jak ve vztahu k publikacím, tak k výzkumným datům a jejich správě.  


Jak podporovat open science je školení věnováno obdobným tématům optikou administrativních pracovníků poskytujících metodickou a administrativní podporu vědy a výzkumu na UK. Není tedy určeno pouze fakultním koordinátorům open access, ale i koordinátorům publikační činnosti, pracovníkům grantových a studijních oddělení a dalším kolegům poskytujícím IT či informační podporu. Právě na ně se mohou totiž vědečtí a akademičtí pracovníci čím dál častěji obracet i s otázkami souvisejícími s otevřeným přístupem k vědeckým informacím.  


Obsah školení bude výrazně praktický a interaktivní. Přednášky budou organizovány do dvou dvoudenních bloků s týdenním rozestupem (25. 5., 27. 5., 8. 6. a 10. 6. vždy od 9:00 do 12:15). Mezi přednáškovými bloky budou mít účastníci přístup do online kurzu v systému Moodle UK, ve kterém naleznou doplňující informace a materiály a také zde bude prostor k diskuzi a pokládání otázek, které budou na konci druhého bloku školení diskutovány.  


Mezi chystanými tématy mimo jiné naleznete: 

  • Úvod do publikačního režimu open access a “open” podmínek poskytovatelů financí

  • Nekalé predátorské praktiky ve vědě

  • Praktickou ukázku nástrojů zelené a zlaté cesty open access

  • Správu výzkumných dat a data management plány

  • Otevřená výzkumná data a jejich sdílení prostřednictvím datových repozitářů

  • FAIR principy publikovaných dat

  • Velké evropské infrastruktury, EOSC a směřování Evropské Unie v oblasti open science

  • Autorskoprávní problematiku v souvislosti s open science

  • Představení možností metodické podpory v oblasti open science na UK


K účasti na školení je potřeba se předem registrovat.


Pro obdržení potvrzení o úspěšném absolvování školení je potřeba zúčastnit se všech částí školení v plném rozsahu (přednášky + distanční výuka). 


Máte-li jakoukoliv otázku či pokud narazíte na problém s přihlašováním, neváhejte se na nás obrátit na openscience@cuni.cz

Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám