• Aktuality a články

Aktuality a články

2. listopadu 2020

Jaký byl Týden otevřeného přístupu 2020 na UK?

Rok se s rokem sešel a Univerzita Karlova se prostřednictvím Centra pro podporu open science již po šesté zapojila do mezinárodní osvětové akce Týden otevřeného přístupu (Open Access Week, OAW). Ta si klade za cíl zvýšení povědomí o problematice otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Vzhledem k nejisté době způsobené pandemií nemoci COVID-19 byly letošní aktivity přeneseny do online prostředí.  


Akci v pondělí 19. 10. zahájili zaměstnanci Centra pro podporu open science online přednáškou s názvem Proč věnovat čas a energii správě výzkumných dat, kterou přiblížili tuto problematiku v souvislosti s přípravou výzkumného projektu a tvorby plánu správy dat (data management plan, DMP). Studenti doktorského studia z FTVS měli ve středu 21. 10. jedinečnou příležitost zúčastnit se online besedy o otevřeném přístupu s doc. PhDr. Martinem Musálkem, Ph.D. a doc. PhDr. Petrem Šťastným, Ph.D., kteří hovořili o vlastní zkušenosti s publikačním modelem open access a správou výzkumných dat. Zároveň fakultní koordinátorka open access FTVS studentům představila užitečné nástroje a odkazy.  


Ve čtvrtek 22. 10. proběhla historicky první událost Univerzity Karlovy v rámci Týdne otevřeného přístupu v anglickém jazyce. Online přednáška Open Access in a Nutshell nabídla obecný vzhled do problematiky otevřeného publikování a důvody, proč by nás toto téma mělo zajímat. Zároveň upozornila na nekalé praktiky časopisů a vydavatelství pochybné kvality (tzv. predátory).Nezahálelo se ani na Lékařské fakultě v Plzni. Fakultní koordinátorka open access připravila přehled otevřených a hybridních časopisů, ve kterých nejčastěji publikují autoři LFP a seznam zajímavých článků na téma otevřeného přístupu. Navíc si každý mohl ověřit své znalosti z oblasti open access v interaktivním kvízu Co víte o otevřeném přístupu?. Nestihli jste si kvíz projít? Zůstává otevřený i po uplynutí Týdne otevřeného přístupu.   

Fakultní koordinátoři open access

Kolegové na pozici fakultních koordinátorů open access jsou zásadními aktéry v propagaci otevřeného publikačního modelu a zároveň mohou studentům a zaměstnancům jednotlivých fakult nabídnout oborově specifickou pomoc. Aby bylo o této podpůrné síti na UK více slyšet, byl zveřejněn článek Fakultní koordinátoři open access pomáhají s otevíráním vědy na UK, vytvořili jsme informační letáček a na facebookové stránce Ústřední knihovny se mohli s nabízenou pomocí uživatelé seznámit v rámci speciální OAW20 edice "Víte, že..."Děkujeme všem, kteří se do Týdne otevřeného přístupu na Univerzitě Karlově zapojili - ať už jako organizátoři, přednášející či účastníci - a těšíme se opět za rok v říjnu na další ročník!


Videozáznamy z online přednášek naleznete na YouTube kanálu Ústřední knihovny, ostatní materiály jsou k dispozici v Zenodo komunitě Centra.


Shrnutí připravila Šárka Grofová, univerzitní specialistka open access


Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám