• Aktuality a články

Aktuality a články

22. února 2023

Open for you! An introduction series to Open Science II (2023)

Ve spolupráci s partnerskými univerzitami Aliance 4EU+ přinášíme v průběhu roku 2023 další sérii seminářů seznamujících s tématy dotýkajících se open science - "Open for you! An introduction series to Open Science II (2023)".  


Otevřená věda (open science) postupně proniká do vědecké praxe a je čím dál významnější i pro poskytovatele financí. Byť v ČR nehraje open science pořád tak důležitou roli a hlavním motorem změn pro naše prostředí zůstávají požadavky evropských projektů, právě i jejich prostřednictvím se postupně proměňuje vědecké prostředí v celé Evropě i na světové úrovni.  


Spolupráce v rámci Aliance 4EU+ nám přináší příležitost nejen představit základní stavební prvky open science, ale zároveň do určité míry porovnat stav v jednotlivých zemích a na konkrétních univerzitách. Zároveň jde o problematiku o níž by měli mít povědomí všichni začínající vědci. 


Věnovat se budeme několika oblastem: 

  • open science a integrita výzkumu 

  • open access a odpovědné publikování  

  • správa vědeckých dat 

  • ... a dalších témata související s otevřeností vědy 


Semináře jsou primárně určeny doktorandům, nicméně otevřeny jsou komukoliv (včetně zájemců mimo instituce z 4EU+) se zájmem o otevírání a reproducibilitu vědy. Semináře probíhají v online formě, v angličtině.  


Seznam seminářů: 

Registrace je nutná na každý seminář zvlášť. 

Semináře jsou koncipovány jako samostatné akce (není třeba znát obsah předchozích seminářů). 

Podrobnější informace, abstrakty a materiály k uskutečněným seminářům najdete na stránkách série na webu 4EU+.


 

Více informací o předchozí sérii (včetně záznamů a prezentací) najdete na stránce Open for you! An introduction series to Open Science I (2021-2022).  


Pokud byste měli k seminářům dotazy, neváhejte se obrátit na openscience@cuni.cz, nebo milan.janicek@ruk.cuni.cz.Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám