• Aktuality a články

Aktuality a články

22. listopadu 2021

Týden otevřeného přístupu 2021

14. ročník Týdne otevřeného přístupu (tzv. Open Access Week, OAW) se uskutečnil v týdnu od 25. října 2021. Centrum pro podporu open science přichystalo pro tuto příležitost představení prvních open science šampionů UK. Propagování principů otevřené vědy na Univerzitě Karlově se nevěnuje pouze Centrum pro podporu open science, ale i fakultní koordinátoři, na jejichž pracovištích se odehrály zajímavé akce a aktivity, na které byli lákáni posluchači i v Open Science Podcastu. S ohledem na koronavirus se aktivity letošního OAW uskutečnily především v on-line prostředí.Fakulta tělesné výchovy a sportu

Na FTVS Open Access Week začal už týden před oficiálním termínem, a to 20. října online přednáškou „Úvod do open science pro doktorandy“. V budově FTVS mohli studenti a zaměstnanci také narazit na nástěnku s informacemi o OAW, letáky a tematickými záložkami do knížky.


Lékařská fakulta v Plzni

Kolegyně a kolegové z LFP se mohli o Týdnu otevřeného přístup dočíst ve fakultním časopise Facultas Nostra, na webových stránkách fakulty a přímo v týdnu konání OAW byly zveřejňovány nové materiály a pozvánky na facebookové stránce Střediska vědeckých informací.

Pro vědce a studenty LFP (resp. i ostatních lékařských fakult) vznikl přehled otevřených zdrojů, které mohou ve svém studiu či vědecké práci využívat. Doktorandům a začínajícím vědcům je určen průvodce autora open access článku, ve kterém najdou jednotlivé kroky vedoucí k úspěšné publikaci v režimu open access. Před oficiálním termínem OA Weeku se také uskutečnila přednáška pro doktorandy LF v anglickém jazyce.


Právnická fakulta

Aktivita na právnické fakultě UK zprostředkovala informace o open acces odlehčenější formou. Studenti i akademici si totiž mohli prostřednictvím QR kódu zkusit zodpovědět mini kvíz, a seznámit se tak se základními informacemi o otevřené vědě.


Přírodovědecká fakulta

Fakultní koordinátorka open access na Přírodovědecké fakultě UK se rozhodla pojmout OA Week hravou formou. Naplánovala a připravila Lov pokladů, který byl inspirován populární hrou geocaching. Tato hra lovce zavedla na tři zastavení v oblasti Albertova. Finální stanoviště pak obsahovalo drobné i větší odměny. Celou trasu mj. otestoval tým Centra pro podporu open science (viz foto).

Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám