• Aktuality a články

Aktuality a články

6. října 2021

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici metodik správy výzkumných dat

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy hledá do Centra pro podporu open science na UK pracovníka/pracovnici na pozici Metodik správy výzkumných dat


Dotazy k této pracovní pozici a přihlášky k výběrovému řízení zasílejte na adresu barbora.hlinkova@ruk.cuni.cz


Součástí přihlášky musí být vždy profesní životopis a krátký motivační e-mail se zdůvodněním zájmu o tuto pracovní pozici


První kolo proběhne na základě vyhodnocení přihlášek k výběrovému řízení. Vybraní uchazeči budou pozváni do dalšího kola, v rámci kterého proběhne ověření požadovaných kompetencí. 

Informace o nabízené pozici

Náplň práce

 • Aktivně a empaticky zjišťuje potřeby výzkumníků Univerzity Karlovy a hledá cesty, jak je saturovat

 • Sleduje vývoj správy výzkumných dat na UK a připravuje podklady a analýzy pro vedení UK/fakult  

 • Sleduje trendy a aktuální vývoj v oblasti open science a výzkumných dat na mezinárodní a národní úrovni  

 • Aktivně se podílí na vytváření/rozšiřování institucionálních otevřených politik a na jejich zavádění do praxe na UK a na harmonizaci institucionálních procesů  

 • Spolupracuje s dalšími vysokými školami při řešení problematiky open science na národní i mezinárodní úrovni  

 • Vytváří a distribuuje metodické materiály, spolupracuje na opatřeních a směrnicích Univerzity Karlovy  

 • Podporuje výzkumné pracovníky při správě výzkumných dat (např. příprava data management plánu) se zaměřením zejména na přírodovědné a lékařské obory

 • Aktivně se zapojí do pracovních skupin v rámci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) 

Požadavky

 • Požadované vzdělání: min. bakalářského stupně

 • Počítačová gramotnost (min. solidní znalost Microsoft Excel, PowerPoint a Word)

 • Prezentační, komunikační, didaktické dovednosti

 • Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (min B1 dle SERR)

 • Zájem o problematiku open science a práci v Centru na podporu Open Science

 • Zájem o aktivní mezinárodní spolupráci

 • Zájem o to být v podpůrném týmu výzkumu na Univerzitě Karlově

 • Ochotu se dále vzdělávat a učit nejen sebe, ale i své okolí

Výhodou

 • Zahraniční zkušenosti, např. alespoň krátký studijní pobyt

 • Zkušenosti práce s výzkumnými daty (např. při psaní vlastní diplomové práce)

 • Základní orientace v problematice správy výzkumných dat

 • Základní orientace v tématech open science

 • Základní orientace v univerzitním prostředí

 • Medicínské či přírodovědné vzdělání

 • Knihovnické nebo informatické vzdělání

Nabízíme

 • Pracovní smlouvu na plný úvazek

 • Možnost velkého osobního rozvoje v dané oblasti

 • Nástup od 1. 1. 2022

 • Flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova

 • Stravenky a další zaměstnanecké benefity, pracovní notebook

 • Možnost práce v mladém kolektivu v prostředí významné vzdělávací a vědecké instituce

 • Plat podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy – pl. třída 6

 • Účast na národních i mezinárodních akcích open science

K problematice výzkumných dat lze získat další informace na stránkách Centra na podporu open science.

Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám