• Aktuality a články

Aktuality a články

15. června 2021

Probíhá dotazníkové šetření Analýza správy výzkumných dat na UK

Se založením Centra pro podporu open science v roce 2020 se na Univerzitě Karlově začala rozvíjet agenda správy výzkumných dat, agenda, které se dostává stále větší pozornosti zejména mezi poskytovateli financí pro vědu a výzkum. Aby Univerzita mohla kvalitně rozvíjet infrastrukturu a služby související s managementem dat, obzvláště s přihlédnutím k oborovým specifikům, je třeba zmapovat aktuální praxi a potřeby vědců v oblasti správy výzkumných dat


Za tímto účelem bylo pod záštitou prorektora pro vědeckou činnost prof. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., připraveno dotazníkové šetření Analýza správy a uložení výzkumných dat na Univerzitě Karlově. Vzhledem k různorodosti aspektů správy dat napříč vědními obory bychom rádi obsáhli co nejvíce reprezentativní skupinu akademických a výzkumných pracovníků na UK, proto bychom vás chtěli touto cestou požádat o jeho vyplnění. 


Dotazník se věnuje následujícím oblastem:

  • Práce s výzkumnými daty během výzkumu 

  • Dlouhodobé uchovávání výzkumných dat 

  • Sdílení výzkumných dat 

  • Podpora správy výzkumných dat Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 15-20 minut. Termín sběru je prodloužen do 18.7.2021


Získané údaje a data budou shromažďovány a zpracovávány v anonymizované podobě a budou sloužit jako důležitý podklad pro přípravu komplexní infrastruktury a služeb v oblasti správy výzkumných dat na UK. 

 

Máte-li k dotazníku nějaké připomínky či dotazy, zašlete nám je na researchdata@cuni.cz  

 

Za Vaši ochotu, čas a spolupráci děkuje Centrum pro podporu open science

Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám